17 września 1939 roku w Stanisławowie utworzono Tajną Organizację Wojskową

Była to konspiracyjna organizacja wojskowa, utworzona z kadry tajnej organizacji Pogotowie Obywatelskie, przygotowywanej do dywersji pozafrontowej przez Oddział II Sztabu Głównego WP. Twórcą i dowódcą TOW był ppłk. Jan Mazurkiewicz ps. „Zagłoba”, „Radosław”. Początkowo główną siedzibą TOW był Budapeszt, a od czerwca 1940 r. Warszawa. TOW szkoliła członków w zakresie prowadzenia dywersji i sabotażu, zajmowała się produkcją materiałów wybuchowych. Działała głównie w Polsce środkowej, w województwie kieleckim i warszawskim. Do struktur TOW należały również organizacje lokalne, regionalne np. TOW „Gryf Pomorski” na Pomorzu. W marcu 1943 r. nastąpiło scalenie TOW z Armią Krajową, w ramach której struktury TOW przeszły do Kedywu.

(Na zdjęciu pomnik ku czci partyzantów TOW „Gryf Pomorski” odsłonięty w dniu 13.08.2005 r. w Szymbarku. Fot. Wikimedia Commons)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*