18 czerwca 1896 roku urodził się gen. Władysław Langner

Władysław Langner – W latach młodości angażował się w działalność  Drużyn Strzeleckich, a także Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”. Podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Po kryzysie przysięgowym walczył w armii austro-węgierskiej we Włoszech. W dwudziestoleciu międzywojennym piastował funkcje dowódców w kilku batalionach, pułkach i brygadach. 21 grudnia 1932 roku został mianowany generałem brygady. Od sierpnia 1934 do lutego 1938 dowodził Okręgiem Korpusu nr. IV w Łodzi, a następnie dowodził Okręgiem Korpusu nr. VI we Lwowie. W trakcie kampanii wrześniowej był dowódcą podczas obrony Lwowa i nakazał kapitulację 22 września. Po pobycie w Moskwie przeszedł do Rumunii, gdzie został internowany, a następnie przedostał się do Francji i Wielkiej Brytanii. Po wojnie osiadł w Walii, a w 1964 roku został awansowany do stopnia generała dywizji. Zmarł w 1972 roku w Newcastle.

Jan Lewandowski

Fot. NAC

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*