pokój w Moskwie

18 lutego 1537 roku podpisano pokój w Moskwie

Tego dnia 1537 roku podpisano pokój w Moskwie

Pokój w Moskwie kończył on trwającą od 1534 r. wojnę pomiędzy Polską i Wielkim Księstwem Litewskim, a Wielkim Księstwem Moskiewskim. Przyczyną wojny były próby odzyskania Smoleńska i Siewierszczyzny przez Litwę. Od 1536 r. na froncie trwał impas, żadna ze stron nie była w stanie wykonać decydującego uderzenia.

Wobec braku pieniędzy w kasie państwowej Zygmunt I rozpoczął rokowania pokojowe. Podpisano w pokój na 5 lat, przedłużony w 1542 r. na 7 lat. Na jego mocy Litwa utrzymała Homel, a Rosja Siebież i Zawołocze. Pokój ten stabilizował stosunki polsko – moskiewskie na 27 lat.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*