pokój w Moskwie

18 lutego 1537 roku podpisano pokój w Moskwie

Pokój w Moskwie – Kończył on trwającą od 1534 r. wojnę pomiędzy Polską i Wielkim Księstwem Litewskim, a Wielkim Księstwem Moskiewskim. Przyczyną wojny były próby odzyskania Smoleńska i Siewierszczyzny przez Litwę. Od 1536 r. na froncie trwał impas, żadna ze stron nie była w stanie wykonać decydującego uderzenia. Wobec braku pieniędzy w kasie państwowej Zygmunt I rozpoczął rokowania pokojowe. Podpisano w Moskwie pokój na 5 lat, przedłużony w 1542 r. na 7 lat. Na jego mocy Litwa utrzymała Homel, a Rosja Siebież i Zawołocze. Pokój ten stabilizował stosunki polsko – moskiewskie na 27 lat.

Zdj. Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*