Stanisław Sojczyński „Warszyc”

19 lutego 1947 roku rozstrzelany został kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”

Tego dnia 1947 roku z wyroku PPR-oskiego sądu rozstrzelany został kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”

Stanisław Sojczyński „Warszyc”, dowódca Podobwodu Rzejowice SZP-ZWZ, z-ca komendanta Obwodu Radomsko AK, szef Kierownictwa Dywersji w Obwodzie, kapitan Wojska Polskiego, twórca i dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Wśród licznych organizacji antykomunistycznych w Polsce, utworzonych po rozwiązaniu Armii Krajowej to właśnie KWP (powstałe wiosną 1945 roku w Radomsku) wyróżniało się jako największa poakowska organizacja wojskowa w środkowej Polsce. Kapitan Sojczyński był pierwszoplanową postacią w dziejach tej podziemnej struktury.

Był nie tylko twórcą i komendantem głównym, ale także przywódcą ideowym. To właśnie czasy komendantury „Warszyca” doprowadziły do tego, że KWP osiągnęła stan największego rozwoju i zarazem najwyższych standardów w swej pracy na rzecz niepodległości Polski.

Po rozbiciu sztabu KWP w czerwcu 1946 r. „Warszyc” wpadł w ręce komunistów. Został skazany na karę śmierci i zamordowany w Łodzi 19 lutego 1947 roku. Miał wówczas zaledwie 37 lat. Nie wiadomo, gdzie został pochowany. Jego następcom nie udało się odtworzyć organizacji o takim jak poprzednio zasięgu. Poszczególne oddziały i grupy zbrojne dotrwały do 1954 roku.

(Na zdjęciu kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” − zdjęcie wykonane po aresztowaniu w 1946. Fot Wikimedia Commons)

Comments are closed.