Iwan III Srogi

22 stycznia 1440 roku urodził się Iwan III Srogi

Tego dnia 1440 roku urodził się Iwan III Srogi

Iwan III Srogi, Wielki książę moskiewski od 1462 r. Rok po objęciu władzy podbił księstwo jarosławskie, w 1474 r. kupił księstwo rostowskie, a w 1478 r. podbił Nowogród Wielki i Republikę Nowogrodzką.

W listopadzie 1480 roku armia tatarska dowodzona przez chana Ahmeta ruszyła na Moskwę, aby wymusić na jej władcy zaległą daninę. Chan, napotkawszy wojska Iwana III nad rzeką Ugrą, nie odważył się na atak i wrócił do Saraju. Wydarzenie to uznaje się za koniec 250 – letniej niewoli tatarskiej.

Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka (1492) wypowiedział Litwie wojnę, która zakończyła się po dwóch latach zdobyciem Wiaźmy i zrzeczeniem roszczeń do ziem Nowogrodu, Pskowa, Tweru i Riazania. W 1500 r. ponownie zaatakował Litwę. Wojna skończyła się po trzech latach.

Litwa straciła 1/3 ziem (księstwo czernichowskie, wierchowskie, Siewierszczyznę, część Kijowszczyzny, Smoleńszczyzny, Mścisławszczyzny i Połocka). Na jego polecenie rozbudowano Kreml. Ożenił się z przedstawicielką dynastii Paleologów Zoe. W 1497 r. dwugłowego orła uznano za herb Wlk. Ks. Moskiewskiego.

Jego następcą został Wasyl III, był dziadkiem Iwana IV Groźnego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*