Emilia Plater

23 grudnia 1831 roku zmarła Emilia Plater, najbardziej znana uczestniczka powstania listopadowego

Tego dnia 1831 roku zmarła Emilia Plater, najbardziej znana uczestniczka powstania listopadowego

Emilia Plater urodziła się w 1806 roku we Wilnie. Była dobrze wykształcona, w latach 20. XIX wieku wiele podróżowała po byłych ziemiach Rzeczypospolitej. Gdy doszło do wybuchu powstania listopadowego, było jednym z jego inicjatorów na Litwie.

Dosłużyła się w wojsku stopnia kapitana Wojska Polskiego, walczyła w nim do samego końca, w ostatnim etapie nawet jako partyzantka, ukrywając się po lasach. Okazało się jednak, że było to dla niej za dużo. Zmarła 23 grudnia 1831 wskutek wyczerpania fizycznego związanego z udziałem w partyzantce. Obecnie jest uważana za bohatera narodowego na Litwie, Białorusi i w Polsce.

W pierwszych latach po powstaniu była podziwiana do tego stopnia, że wspomniał o niej nawet Adam Mickiewicz w swoim wierszu Śmierć Pułkownika:

Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży,

Jakie piękne dziewicze ma lica?

Jaką pierś? – Ach, to była dziewica,

To Litwinka, dziewica-bohater,

Wódz Powstańców – Emilija Plater!

Rafał Baran

Comments are closed.