24 maja 1943 roku Josef Mengele otrzymał przeniesienie do obozu Auschwitz

Tego dnia 1943 roku SS-Hauptsturmführer Josef Mengele otrzymał przeniesienie do obozu Auschwitz

Josef Mengele w 1942 roku służył w Biurze do spraw Ras i Przesiedleń, gdy awansował na stopień Hauptsturmführera. Prawdopodobnie za stawiennictwem profesora Otmara von Verschuera został przeniesiony do obozu Auschwitz.

Na początku Mengele został lekarzem w obozie kobiecym w Birkenau już dwa dni po przybyciu wysłał do komór gazowych wszystkich 1042 Romów, którzy mieszkali w baraku gdzie wybuchła epidemia tyfusu. Doktor Mengele był zdania, że tyfus należy eliminować, a nie leczyć. Mengele wraz z dwoma innymi lekarzami byli odpowiedzialni za selekcje Żydów i Romów, którzy byli zsyłani do obozu z całej Europy.

Lekarze gestami dłoni lub trzcinki wskazywali niezdatnych do pracy automatycznie skazując ich na śmierć. Podczas pobytu w Auschwitz Mengele dorobił się przydomku „Anioła Śmierci”. W obozie przeprowadzał także różne eksperymenty pseudomedyczne, które miały znaleźć sposób na genetyczne warunkowanie cech aryjskich u dzieci oraz zwiększenie ilości ciąż mnogich.

Dlatego jego zainteresowaniem padły bliźnięta, na których przeprowadzał wszelakie eksperymenty. Po przeprowadzeniu takich testów, bliźnięta mordowano by porównać ich narządy wewnętrzne. Ofiary, które Mengele wybierał do swoich eksperymentów przetrzymywano w stosunkowo dobrych warunkach, lecz badania na nich były okrutne.

W obozie Anioł Śmierci miał dwie pracownie eksperymentalne oraz salę do przeprowadzania sekcji zwłok. Wyniki swoich badań nad bliźniętami zamierzał wykorzystać do napisania pracy habilitacyjnej, której jednak nie zdążył ukończyć. 10 dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej do obozu, Mengele uciekł zabierając ze sobą całą dokumentację badań, która najprawdopodobniej została zniszczona.

Szacuje się, że Mengele przeprowadził swoje eksperymenty na około 1500 bliźniętach, z których przeżyło mniej niż 100. Mengele nigdy nie stanął przed sądem mimo, że nagroda za niego wynosiła 10 mln marek.

Zmarł prawdopodobnie 7 lutego 1979 roku w Brazylii. W chwili śmierci miał 68 lat.

Comments are closed.