25 maja 1632 roku Albrecht von Wallenstein po ponownym przyjęciu na służbę cesarską i przejęciu dowodzenia nad jego armią, odbił Pragę z rąk saksońskich

Cesarz w obliczu rozbicia armii Tilly’ego, zmuszony był przywrócić do służby Wallensteina i udzielić mu wszelkich pełnomocnictw. W zamian Wallenstein miał zwerbować i uzbroić armię. Kiedy wszystko było już gotowe, uderzył na najsłabsze ogniwo szwedzkie, czyli Jana Jerzego, elektora saskiego. Operacja się powiodła i armia saska została wyparta z Czech, co spowodowało, iż Gustaw Adolf stanął w obliczu podwójnego niebezpieczeństwa.  Maksymilian i Wallenstein połączyli siły i zostały odcięte drogi zaopatrzeniowe prowadzące nad Bałtyk

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*