Mikołaj Radziwiłł Rudy

27 kwietnia 1584 roku zmarł Mikołaj Radziwiłł Rudy

Tego dnia 1584 roku zmarł Mikołaj Radziwiłł Rudy

Mikołaj Radziwiłł Rudy, urodzony w 1512 roku hetman wielki litewski, kanclerz wielki litewski. Był bratem Barbary Radziwiłłówny, żony króla Polski Zygmunta II Augusta. W 1547 roku otrzymał od cesarza Karola V tytuł księcia na Birżach i Dubinkach, potwierdzony w 1549 roku przez króla Zygmunta II Augusta. 

Był wybitnym dowódcą, wsławił się m.in w wojnach inflanckich. W czasie kampanii moskiewskiej króla Stefana Batorego zwyciężył w bitwie pod Wielkimi Łukami i przeprowadził udane oblężenie Pskowa. Sprzeciwiał się zawarciu unii lubelskie w 1569 roku. Po ucieczce z Polski Walezego, popierał kandydaturę arcyksięcia Ernesta Habsburga przeciw księciu Siedmiogrodu Stefanowi Batoremu.

Comments are closed.