27 października 2020 roku zmarła Maria Bogucka

Tego dnia 2020 roku zmarła historyk prof. Maria Bogucka

Maria Bogucka, wybitna historyk, zmarła w wieku 91 lat . Urodziła się 1 czerwca 1929 w Warszawie i tam studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim.

Po uzyskaniu w 1951 roku tytułu magistra została zatrudniona w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Następnie objęła kierownictwo Zakładu Dziejów Nowożytnych. Zajmowała się historią dziejów społeczeństwa, jego kultury i mentalności oraz dziejów dawnego Gdańska i Rzeczpospolitej. Badała historię gospodarczą, zwłaszcza Gdańska i jego związków z Europą.

Autorka licznych publikacji naukowych (ponad 2000 publikacji, w tym 50. książek) m.in. „Szkice gdańskie, XVI-XVIII w.”, Warszawa 1955; „Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII w.”, Wrocław 1956; „Opowieści wiślane”, Warszawa 1957; „Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII w.”, Warszawa 1962; „Życie codzienne w Gdańsku, XVI-XVII w.”, Warszawa 1967, doktor Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski  oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi.

Comments are closed.