28 kwietnia 1520 roku została wydana ordynacja obrony kresów

Tego dnia 1520 roku król Polski Zygmunt I Stary wydał w Toruniu ordynację dotyczącą organizacji i rozmieszczenia oddziałów obrony potocznej na Rusi i Podolu

Ordynacja obrony kresów dotyczyła obrony potocznej, która była organizacją mającą na celu obronę południowo-wschodnich kresów przed najazdami Tatarów, Mołdawian i Turków. Wywodziła ona swoją nazwę od terminu obrony potocznej, czyli ruchomej. Wojska tej formacji miały charakter stały, gdy w tym czasie inne oddziały były zaciągane doraźnie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*