28 maja 1900 roku urodził się Jan Henryk Włodarkiewicz

Tego dnia 1900 roku w Warszawie urodził się Jan Henryk Włodarkiewicz

Jan Henryk Włodarkiewicz ukończył gimnazjum im. Stanisława Staszica w Warszawie, udzielając się w wielu kołach zrzeszających młodzież . W trakcie I wojny światowej członek Polskiej Organizacji Wojskowej. W wojsku Polskim od 1918 roku. Jako dowódca plutonu, dowódca szwadronu i adiutanta pułku w Nieświeżu w 27 Pułku Ułanów.

1 marca 1922 roku awansuje do stopnia porucznika ze starszeństwem. W 1929 został przeniesiony do sztabu 9 Samodzielnej Brygady Kawalerii w Baranowiczach gdzie dowódcą jest Stanisław Grzmot-Skotnicki. Rok później zostaje instruktorem w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W 1935 r. awansuje na rotmistrza i dostaje pracę w Sztabie Głównym WP.

W trakcie wojny obronnej Polski zajmował się tworzeniem rezerwowych oddziałów kawalerii z przydziałem w OZK Garwolin. Walczył w składzie Armii Lublin ze wcześniej sformowanym improwizowanym szwadronem kawalerii.

15 października postanawia rozwiązać oddział, zostawiając swoim podkomendnym adresy kontaktowe w Warszawie, aby móc podjąć walkę w konspiracji. Prawdopodobnie w tym okresie awansuje do rangi majora. Jako jeden z pierwszych konspiratorów ,wraz z rtm. Witoldem Pileckim organizuje „Tajną Armię Polską”.

Zostaje jej komendantem i używa wielu pseudonimów ,takich jak „Darwicz”, „Jan” i „Odważny”. Zajmuje się też propagandą jako współredaktor takich pism konspiracyjnych jak „Znak” i „Biuletyn Żołnierski”. TAP był jedną z organizacji ,która współtworzyła Konfederację Narodu. W 1940 roku „Darwicz” stanął na czele Konfederacji Zbrojnej w skład której weszła TAP. Uczestniczy w spotkaniu z dowództwem ZWZ AK, gdzie komendantem był Stefana Roweckiego ps. „Grot”. Na spotkaniu tym zatwierdzona zostaje akcja „Wachlarz”.

Włodarkiewicz, współtwórca koncepcji „Wachlarza”, został mianowany jego komendantem. We wrześniu 1941 cała organizacja scala się z ZWZ AK. Jesienią 1941 awansuje do rangi pułkownika i poświęca się w zupełności przy pracy nad organizowaniem „Wachlarza”. W marcu 1942 roku udaje się do Lwowa na inspekcję I Odcinka i tam umiera nagle najprawdopodobniej 18/19 marca. Przyczyna jak i okoliczności śmierci nie zostały nigdy wyjaśnione.

Comments are closed.