27 lipca 1953 roku nastąpił koniec wojny koreańskiej

Tego dnia 1953 roku miał miejsce koniec wojny koreańskiej. Podpisano umowę o strefie demarkacyjnej pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową

Koniec wojny koreańskiej nastąpił po paruletnich rozmowach pokojowych. Rozmowy pokojowe w Kesongu i Panmundżomie rozpoczęto już 1951 roku. Rozejm dotyczący ustanowienia strefy demarkacyjnej podpisano w Panmundżomie.

Strefa dzieliła półwysep na dotychczasowej linii frontu (w przybliżeniu przebiegała wokół 38 równoleżnika) i wynosiła 4 km szerokości oraz 238 km długości. Rozejm utrwalił podział Korei na dwa państwa a nad wykonaniem postanowień rozejmu czuwała Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych z udziałem Polski.

Zadaniem tzw. Koreańskiej Strefy Zdemilitaryzowanej jest ograniczenie fizycznego i wzrokowego kontaktu sił obu stron. Ma to ograniczać prowokacje i incydenty, które w rezultacie mogą prowadzić do wznowienia konfliktu zbrojnego. W rzeczywistości po obu stronach strefy zgromadzono milionowe armie wyposażone w najnowocześniejszą broń, tym samym strefa nie może chronić przed niespodziewaną agresją. Koreańska Strefa Zdemilitaryzowana jest zarówno najbardziej strzeżoną granicą jak i największym polem minowym na świecie.

To tylko wpis z kalendarium. Przeczytaj także: Pomnik walki o wolność. Budowa i kształtowanie pamięci o wojnie koreańskiej 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*