3 kwietnia 1043 roku został koronowany na króla Anglii Edward Wyznawca

Tego dnia 1043 roku w Katedrze Westminsterskiej został koronowany na króla Anglii Edward Wyznawca

Edward Wyznawca urodził się około 1002 roku, jako syn króla Ethelreda II Bezradnego i normandzkiej księżniczki Emmy. W 1013 roku wraz z ojcem i młodszym bratem był zmuszony uciekać do Normandii przed wojskami duńskiego Swena Widłobrodego, gdzie spędził prawie 30 lat. Edward powrócił do ojczyzny dopiero w 1041 roku, a faktyczna władzę przejął rok później, by usankcjonować ją w Wielkanoc 1043 roku.

Władza Edwarda to dla Anglii okres wewnętrznego pokoju. W otoczeniu Edwarda przeważali rycerze i doradcy przybyli z Normandii. Znaczną część swojego panowania Edward poświęcił modlitwie. Zmarł 5 stycznia 1066 roku w pałacu westminsterskim, a pochowany został w Opactwie Westminsterskim, które wybudowano z jego rozkazu w latach 1045-1050.

Po śmierci Edwarda w królestwie angielskim narodził się kult jego osoby, który został zatwierdzony w 1161 roku przez papieża Aleksandra III. Jest świętym zarówno kościoła katolickiego jak i kościoła anglikańskiego.

Comments are closed.