3 września 1939 roku gen. bryg. Walerian Czuma został nominowany na dowódcę obrony Warszawy

Ten zasłużony żołnierz, urodzony w 1890r., miał już okazję poznać się jako świetny organizator podczas I Wojny Światowej. W okresie międzywojennym pełnił funkcje dowódcze, a od 15 lutego 1939r. był komendantem Straży Granicznej. Decyzją Ministra Spraw Wojskowych 3 września objął dowództwo obrony Warszawy przed zbliżającymi się już Niemcami. Z początkowo dostępnych 70 tys. ludzi utworzył mobilne oddziały obronne, których jednak dowódca „Armii Warszawa” gen. dyw. Juliusz Rómmel nie pozwolił mu użyć w celu wsparcia nadciągających dywizji gen. Kutrzeby znad Bzury, tym samym uniemożliwiając im dotarcie w większej liczbie do oblężonej stolicy. Czuma dowodził obroną miasta aż do jego kapitulacji 28 września. Przebywał w niemieckiej niewoli. Zmarł na emigracji w 1962r.

(Na zdjęciu: Walerian Czuma. Źródło zdjęcia: Wikipedia).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*