Tragiczna noc

30 czerwca 1520 roku miała miejsce tzw. Tragiczna Noc, czyli zajęcie przez Cortésa stolicy państwa azteckiego

Tego dnia 1520 roku doszło do tzw. Tragicznej Nocy, czyli zajęcia przez Cortésa stolicy państwa azteckiego

Tragiczna noc to określenie na zajęcie przez Cortésa stolicy państwa azteckiego. Wydarzenie to miało miejsce podczas podboju Meksyku przez hiszpańskich konkwistadorów. Od 1519 roku armia na czele z Hernánem Cortésem zajmowała stolicę państwa azteckiego: Tenochtitlán.

W 1520 roku pod nieobecność Cortésa, w mieście odbyły się uroczystości zorganizowane przez Azteków. W ich trakcie kapitan Alvarez wydał rozkaz ataku na ok. 400 osób ludności tubylczej. Wojska hiszpańskie i indiańskie dokonały masakry ludności.

W reakcji na to konkwistadorzy zostali otoczeni w pałacu Montezumy – przywódcy azteckiego. Mieszkańcy miasta nie chcieli pokojowego rozwiązania konfliktu. Wkrótce do Tenochtitlan wrócił Hernán Cortés. Zarządził on odwrót, który zakończył się śmiercią ok. 450 Hiszpanów i ok. 4000 Indian sprzymierzonych z konkwistadorami.

Comments are closed.