Pierwsza lampa naftowa

30 marca 1853 roku w oknie wystawowym lwowskiej apteki Pod Złotą Gwiazdą zapłonęła pierwsza lampa naftowa, skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza

Pierwsza lampa naftowa – Ignacy Łukasiewicz był polskim chemikiem, farmaceutą i przedsiębiorcą. Wynalazł lampę naftową .Był twórcą przemysłu naftowego; rewolucjonistą i działaczem niepodległościowym.
Jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową korzyści jakie daje ropa naftowa. Bardzo sprawny organizator, z czasem dorobił się na ropie naftowej dużego majątku. Był również wielkim społecznikiem. Propagował zakładanie sadów, budowę dróg i mostów, szkół, szpitali itd., finansując wiele inicjatyw z własnej kieszeni, walczył z biedą i alkoholizmem w regionie, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne.
Mawiano o nim, że wszystkie drogi w Zachodniej Małopolsce brukowane były guldenami Łukasiewicza.
Dążył do rozwoju rodzącego się przemysłu naftowego nie skupiając go całkowicie w swoich rękach, lecz namawiając i pomagając w tworzeniu również innych firm.
Fot. Wikimedia Commons

One Comment

  1. Zachodniej Małopolsce? Chyba wschodniej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*