Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

31 lipca 1919 roku, sejm II RP ratyfikował traktat wersalski

31 lipca 1919 roku, sejm II RP ratyfikował traktat wersalski

Był to układ pokojowy kończący I wojnę światową podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy i państwa sprzymierzone i stowarzyszone. W wyniku tego układu Polska po latach zaborów wracała na mapę świata jako niepodległe państwo.

Na zdjęciu budynek Aleksandryjsko-Maryjskiego Instytutu Wychowania Panien przy ulicy Wiejskiej. Pierwsza siedziba Sejmu

PartnerzyPrzewiń do góry