31 lipca 1919 roku sejm II RP ratyfikował traktat wersalski

Był to układ pokojowy kończący I wojnę światową podpisany 28 czerwca 1919 roku przez Niemcy, mocarstwa Ententy i państwa sprzymierzone i stowarzyszone. W wyniku tego układu Polska po latach zaborów wracała na mapę świata jako niepodległe państwo.

Na zdjęciu budynek Aleksandryjsko-Maryjskiego Instytutu Wychowania Panien przy ulicy Wiejskiej. Pierwsza siedziba Sejmu

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*