Mehmed IV

6 stycznia 1693 roku zmarł Mehmed IV

Tego dnia 1693 roku zmarł Mehmed IV

Mehmed IV był synem sułtana Ibrahima I i nałożnicy Turhan Hatice. Sułtanem został w wieku 6 lat. Faktyczne rządy sprawował wielki wezyr Mehmed Köprülü Pasza. Ustabilizował on sytuację wewnętrzną w kraju. Jego panowanie było bardzo owocne. Podpisał pokój z Wenecją w 1661 r., z Austrią w 1664 r., zdobywając m.in. Ujvar na Węgrzech. 5 lat później zajął Kretę.

Po zdobyciu Kamieńca Podolskiego podporządkował Polskę traktatem w Buczaczu. 4 lata później Rzeczpospolita, na mocy rozejmu w Żurawnie, przestała płacić haracz, lecz nie odzyskała utraconych ziem. W tym samym roku nowym wezyrem zostaje Kara Mustafa. W 1683 r. wyruszył on na czele wojsk pod Wiedeń.

Został on pobity w bitwach pod Wiedniem i Parkanami. Utracono niemal całe Węgry, na wyspach greckich miały miejsce starcia z Wenecją. W wyniku niepowodzeń zawiązała się rewolta wojskowa, która w 1687 r. obaliła sułtana i na tron wprowadziła jego brata Sulejmana II. Został uwięziony w Edirne, gdzie zmarł.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*