Plan Marshalla

9 lipca 1947 roku Polska odrzuciła propozycję udziału w Planie Marshalla

Tego dnia 1947 roku Polska pod naciskiem ZSRS odrzuciła propozycję udziału w Planie Marshalla

Polska odrzuciła propozycję udziału w Planie Marshalla pod naciskiem ZSRS. Plan Marshalla, czyli program odbudowy gospodarczej Europy po II wojnie światowej, ogłoszony został w czerwcu 1947 roku przez szefa Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, gen. G.C. Marshalla (stąd nazwa). Podczas jego realizacji w latach 1948-1952 Stany Zjednoczone udzieliły krajom europejskim kredytów (często umarzanych) w wysokości ok. 17 mld dolarów.

Zajrzyj też tu: Plan Marshalla – historia zakończona ekonomicznym i politycznym sukcesem czy współczesna „mitologia”?

Niestety w powojennej Polsce odbudowa gospodarcza postępowała w cieniu komunizmu. Polska tak, jak inne kraje Europy Wschodniej naciskane przez Stalina, odrzuciła amerykański plan Marshalla. Decyzja ta definitywnie odcięła więzi z Europą, za której rozwojem gospodarczym PRL nie mogła nadążyć.

Największymi odbiorcami pomocy oferowanej w ramach planu były:

  • Wielka Brytania (ok. 28%),
  • Francja (ok. 21%),
  • Włochy (ok. 11%),
  • Niemcy Zachodnie (ok. 10%).

W 1949 r. kiedy RFN wchodziła w epokę „cudu gospodarczego”, Polska stanęła u progu kolejnych zbrojeń i rozbudowy przemysłu ciężkiego.

Foto: PAP

2 komentarze

  1. ZSRR barany.

    • Otóż i nie do końca!

      Słyszałeś kiedyś o Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich??