Apel o godne upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych na „Łączce”

Minister Andrzej Krzysztof Kunert – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Łukasz Kamiński – prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Prezesie,

Z rosnącym niepokojem obserwujemy ostatnie działania zmierzające do budowy Panteonu Bohaterów Narodowych na „Łączce” Wojskowego Cmentarza na warszawskich Powązkach.

W wyniku pośpiesznie przeprowadzonego konkursu zwyciężyła praca będąca plagiatem projektu na krematorium sztokholmskiej nekropolii, a nagroda II przypadła projektowi, który nieodparcie kojarzyć się musi z powszechnie znanym pomnikiem Ofiar Holokaustu w Berlinie. W najbliższym czasie ROPWiM zapowiada pośpieszne dokonanie wyboru projektu spośród pięciu wyróżnionych prac, aby w czasie wakacji go zrealizować i w dniu 27 września b.r. odsłonić z udziałem najwyższych władz państwowych. Nie możemy pozbyć się odczucia, że powodem owego nadzwyczajnego ożywienia są potrzeby bieżącej polityki i wyborczego kalendarza, ostatecznym zaś jego efektem uroczyste odsunięcie pilniejszych spraw czekających na rozwiązanie, jak choćby kontynuacji ekshumacji i identyfikacji ofiar zbrodni.

Dołączając do głosu rodzin „łączkowych” apelujemy o to, aby uroczysty państwowy pogrzeb naszych Bohaterów odbył się dopiero po zakończeniu prac ekshumacyjnych na całym obszarze „Łączki” tzn. w kwaterach Ł1 i Ł2, pod asfaltową aleją i znajdującymi się wokół chodnikami, a więc w miejscach, gdzie pod grobami z lat 80-tych nadal pozostają szczątki około stu naszych Bohaterów, wśród nich gen. Augusta Emila Fieldorfa, rtm. Witolda Pileckiego, płk. Łukasza Cieplińskiego i pozostałych członków IV Zarządu Głównego WiN. Założony scenariusz pogrzebu na raty nie mieści się w cywilizacyjnych standardach i ociera o farsę, tym bardziej, że znana jest lokalizacja ukrycia kolejnych ofiar na terenie bezpośrednio sąsiadującym ze wznoszonym pomnikiem, a de facto jedynym powodem hamującym ich wydobycie pozostają świadome działania władz komunistycznych maskujących własne zbrodnie.

Apelujemy także o to, aby forma, jak i wielkość upamiętnienia odpowiadała jego znaczeniu i obejmowała cały „łączkowy” teren dołów śmierci, do których komuniści barbarzyńsko wrzucali swe ofiary. Towarzyszące konkursowi założenia przestrzenne zminimalizowały obszar zabudowy do niewielkiego fragmentu dawnego pola więziennego (18 x 18 m), czyli zaledwie do części Kwatery Ł1 wpisanej obecnie do rejestru grobów wojennych i ledwo dorównującej rozmiarami mauzoleum Bolesława Bieruta.

„Łączka” jest miejscem symbolicznym i wyjątkowym. Forma i skala Panteonu Bohaterów Narodowych, przez pół wieku wyklętych i zapomnianych, musi odpowiadać randze Ich walki i tragicznego losu. Zamiast pośpiechu potrzebna jest rozwaga i odwaga. Oni na nią czekają.

prof. Marek Kazimierz Barański, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

Piotr Bączek, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

Robert Bąkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Narodowy Pruszków

Piotr Bieliński, Inicjatywa Bajonna – Falenica – Polonia

Wojciech Boberski, wiceprezes Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza

Adam Borowski, Oficyna Wydawnicza Volumen

Teresa Brykczyńska, Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Warszawa

Jadwiga Chmielowska, prezes Stowarzyszenia Ruchu Edukacji Narodowej

Anna Chodakowska, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

Krzysztof Czabański, honorowy przewodniczący Kongresu Mediów Niezależnych

Anita Czerwińska, Klub Gazety Polskiej w Warszawie

prof. Eugeniusz Danicki, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

Hanna Dobrowolska, redakcja Portalu Solidarni2010

o. Feliks Folejewski, Pallotyn

dr Izabela Galicka, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

o. Jerzy Garda, Ogólnopolski Komitet Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

dr IrenaGronowska, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

Bogdan Grzenkowicz, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kobyłce

Adam Hlebowicz, prezes Stowarzyszenia SUM w Gdańsku

Roman Ignasiak, Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Grodzisku Mazowieckim

Bartłomiej Ilcewicz, Porozumienie Środowisk Patriotycznych ze Szczecina

Aneta Jabłońska, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

Bolesław Jabłoński, sekretarz Kapituły Odznaki Pamiątkowej Grup Oporu „Solidarni”

Olgierd Jabłoński, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

Andrzej Jaworowski, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

Radosław Jurkiewicz, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

Sławomir Karpiński, prezes Stowarzyszenia „13 grudnia”

dr Krzysztof Kawęcki, Prawica Rzeczypospolitej

WojciechKlażyński, radny Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

prof. Andrzej Kochański, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

dr Justyna Kozłowska, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

Maria Kozłowska, Klub Ronina

dr Dariusz Piotr Kucharski, Społeczny Komitet Upamiętnienia “Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu

Jan Kulczycki, starszy Kapituły Odznaki Pamiątkowej Grup Oporu „Solidarni”

Ireneusz Kulesza, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

Grzegorz Kutermankiewicz, Stowarzyszenie Solidarni 2010

Paweł Leszczyński, prezes Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej

Lesław Majewski, wiceprezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

Jan Marczak, wiceprezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki

Anna Maziarska, prezes Fundacji Jacka Maziarskiego

Piotr Mazurek, wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber

Andrzej Melak. Komitet Katyński, Krąg Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010

Maryna Miklaszewska, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

Kamil Narewski, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

Zbigniew Narewski, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

Janusz Nowacki, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

Arkadiusz Nowakowski, Stowarzyszenie Solidarni 2010

Radosław Obolewski, Stowarzyszenie Dobro Wspólne Łomianki

dr Jan Parys, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

Anna T. Pietraszek, wiceprezes ZG Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Tadeusz Płużański, prezes Fundacji „Łączka”

Paweł Polkowski, Fundacja „Łączka”, Wydawnictwo ProPatria

Hanna Radziejewska, sekretarz Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego

Barbara Robakiewicz, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

Dr Grażyna Ruszczyk, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

Witold Rutka, Fundacja W Kręgu Kultury

Prof. Tadeusz Rutkowski, Instytut Historyczny UW

prof. Stanisław Skoczyński, prezes Towarzystwa Sztuki Prekusyjnej

Beata Sławińska, wiceprezes Fundacji „Łączka”

Włodzimierz Sobczyk, Klub Ronina

dr Janusz Sobieszczański, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

Ewa Stankiewicz, prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010

Ireneusz Styś, Ruch Rozwoju Gospodarczego Polaków

prof. Artur H. Świergiel, przewodniczący AKO im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

Natalia Tarczyńska, Stowarzyszenie Solidarni 2010

Piotr Uścian-Szaciłowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka

Ryszard Walczak, prezes Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”

Janusz Waliszewski, przewodniczący Pleszewskiego Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego

Waldemar Wańczyk, z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka

ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile

dr hab. inż. Krzysztof Weiss, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego

Katarzyna Witkowska, sekretarz Towarzystwa Patriotycznego

prof. Wiesław Jan Wysocki, prezes Instytutu im. Prezydenta R. Kaczorowskiego i prezes Instytutu J. Piłsudskiego w Kraju.

Paweł Zalewski, radny Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

PiotrZapart, prezes Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego

Artur Zawisza, wiceprezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Paweł Zdun, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

dr Oliwia Zegrocka-Stendel, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

ks. prałat płk Sławomir Żarski, wiceprezes Kapituły Medalu „Zło Dobrem Zwyciężaj”

Tadeusz Żukowski – Służba Leśna Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka

One Comment

 1. Hi

  My name is Sergey and I am a co-founder of Sweaty Quid Freelancer Market place just where you can purchase and sell all types of online solutions ranging from backlinks and guest post to explainer videos, infographics and blog posts for your site.

  I believe that you and historykon.pl could seriously benefit from Sweaty Quid, no matter if you would like to offer your services or employ the services of freelancers to aid you to expand your business.

  I have been a freelancer on various marketplaces for over 5 years and have had my accounts randomly shut down, my incomes pocketed and I simply had a hard time with lots of low quality freelancers. After much frustration, I made a decision to start up my very own freelance market place that would do things in a different way and better.

  After almost one year of caffeinne powered nights, myself and my crew at Creative Bear Tech have developed Sweaty Quid from ground up. One month into our launch we have managed to draw in a really good number of quality freelancers and an incredibly high number of repeat buyers. I feel this functions as a testament to our excellence.

  Sweaty Quid is a spam-free and transparent marketplace for quality freelancers and buyers. We are rigorously banning all spammy vendors who do not pass our quality threshold and leave only the absolute best ones. Keeping up with the latest technologcal transformations, we also accept cryptocurrency as one of our payment methods. Our ethos that defines us is that sometimes less is more, particularly when it comes to high quality freelancers.

  We are still very new in contrast to other freelance market places, but we are already punching above our weight.

  I would like to welcome you personally to register with Sweaty Quid Freelancer Marketplace!

  Kind regards

  Sergey Greenfields
  Co-Founder of Sweaty Quid Freelancer Marketplace
  Flat 9, 1 Jardine Rd, St Katharine’s & Wapping,
  London E1W 3WD, UK
  https://www.sweatyquid.com

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*