Badacze próbują udowodnić istnienie Arki Noego. Jakie stanowiska zajmują naukowcy?

Ponad 100 naukowców zebrało się na trzy dni, aby przedyskutować nowe rzekome dowody na to, że biblijna Arka z Księgi Rodzaju trafiła na górę Ararat w Turcji.

Rezultat moich odkryć zostanie opublikowany w książkach, publikacjach i czasopismach, ale w tym momencie jest zbyt wcześnie – powiedział Raul Esperante z Instytutu Badań Geologicznych. Kiedy społeczność naukowa dowie się o istnieniu Arki Noego w Mount Ararat, możemy ją udostępnić ogółowi społeczeństwa. W 2010 roku ewangeliccy badacze chińscy i tureccy twierdzili, że znaleźli drewniane szczątki ze struktury „arki”. Powiedzieli, że datowanie węglem ujawniło, iż drewno ma około 4 800 lat, co prawdopodobnie umieszcza je w tym samym okresie historycznym, co w czasach, gdy mówiono o powodzi. Esperante poprosił o fundusze, aby móc kontynuować tę pracę. Księga Rodzaju zapisuje, że arka spoczęła w górach Ararat. Od XIX wieku do chwili obecnej wielu twierdziło, że Arka Noego została odkryta wokół Góry Ararat – powiedział Brent Landau, biblijny naukowiec z University of Texas w Austin. Ale te twierdzenia prawie zawsze pochodzą od biblistów, którzy wierzą, że Biblia jest w stu procentach prawdziwa, więc z pewnością nie prowadzą swoich badań z neutralnej perspektywy naukowej.

Instytut Badań Geologicznych nie jest bezstronnym podmiotem; jest sponsorowany przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Esperante nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Istnienie samego Wielkiego Potopu jest kwestionowane, ale istnieją dowody akceptowane zarówno przez religijnych, jak i świeckich naukowców, że takie wydarzenie mogło się wydarzyć, nawet jeśli oś czasu różni się nieco od tego, co pojawia się w Biblii. Odkrycie z 2010 roku zostało odrzucone jako oszustwo. Wówczas Christian Science Monitor cytował również ewangelicznego naukowca (i byłego członka grupy badawczej odpowiedzialnej za rzekome odkrycie), mówiąc, że wierzył, iż właściwa analiza może okazać się mistyfikacją. Jednak Esperante i wielu mu podobnych myśli inaczej. Wszystkie wcześniejsze twierdzenia, że ​​Arka Noego została odkryta okazały się jawnymi oszustwami – z drewnianymi belkami lub innymi artefaktami zasadzonymi tam przez samych odkrywców – lub naturalnymi formacjami skalnymi, które wyglądają trochę jak olbrzymia łódź – napisał Landau dla Newsweeka. Jestem przekonany, że obecne twierdzenie okaże się podobne.

Źródła: dailymail, newsweek

Fot.: domena publiczna

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*