Bartosz Głowackie

8 kwietnia 1794 roku Bartosz Głowacki został mianowany chorążym regimentu grenadierów krakowskich

Tego dnia 1794 roku Tadeusz Kościuszko mianował Bartosza Głowackiego chorążym regimentu grenadierów krakowskich, w nagrodę za bohaterstwo wykazane w bitwie pod Racławicami

Bartosz Głowacki, za męstwo, odwagę i wyjątkowe zasługi np. zachęcenie innych chłopów do udziału w powstaniu, został mianowany przez Kościuszkę chorążym i nadał mu nazwisko Głowacki, zamiast Bartosz które jako chłopskie nie przystoi oficerowi. Zwolniony został z poddaństwa i otrzymał w dziedziczne posiadanie zamieszkiwaną przez siebie zagrodę.

Comments are closed.