bitwa pod Islandbridge

14 września 919 roku rozegrała się bitwa pod Islandbridge

Tego dnia 919 roku rozegrała się bitwa pod Islandbridge, którą wygrali wikingowie

Bitwa pod Islandbridge to jedno ze starć w trakcie wikińskich działań w Irlandii. Siły rdzennych Irlandczyków w koalicji irlandzkich królestw starły się z wikingami z Dublina pod wodzą Sihtrica Cáecha, chcąc wypędzić wikingów Uí Ímair z terenów, które zajęli. Sześciu irlandzkich królów zginęło, a wikingowie odnieśli zwycięstwo.

Ui Ímair. Dynastia Ivarów w Irlandii

Dynastia Ui Ímair, znana także jako dynastia Ivarów to królewska dynastia nordycko- gaelska. Od połowy IX wieku jej władza obejmowała znaczną częścią regionu Morza Irlandzkiego, Królestwa Dublina, zachodnie wybrzeże Szkocji, w tym Hebrydy i część północnej Anglii.

Nazwa Uí Ímair w języku staroirlandzkim oznacza „wnuki” lub „potomkowie Ivara”.  Imię Ivar jest dziś popularne i znane ze względu na serial Wikingowie kanadyjsko-irlandzkiej produkcji. Czy Ivar, protoplasta dynastii i Ivar Bez Kości to ta sama postać?

Irlandzkie annały opisują Ivara jako brata Amlaíba Conunga i Auisle. Natomiast Roczniki Ulsteru odnotowują jego nekrolog pod rokiem 873. Znajduje się tam wzmianka:

Imhar, rex Nordmannorum totius Hibernie & Brittanie, uitam finiuit [Ivar, król całej nordyckiej Irlandii i Brytanii, zakończył swoje życie].

Niektórzy historycy wskazują, że domniemanym przywódcą Wielkiej Armii Pogańskiej był Ivar Bez Kości (Ivar Ragnarsson 865-860), syn Ragnara Lodbroka. Z jednej strony grupa historyków wiąże go z Ivarem, protoplastą dynastii; z drugiej inna grupa uważa ich za dwie różne osoby. Nie ma źródeł, które mogłyby potwierdzić którekolwiek z tych twierdzeń.

Zajrzyj do naszej recenzji: Wikingowie. Topory i sejmitary  

Warto też zwrócić uwagę, że wielu badaczy jest sceptycznych wobec samego przydomka Ivara – Bez Kości.

Wygnanie i bitwy pod Mag Femen i Cenn Fuait

W 902 roku rządzący Dublinem wikingowie z dynastii Uí Ímair zostali wygnani z miasta przez połączone siły dowodzone przez Maela Finnię, króla Bregii i Cerball Muirecáin, króla Leinster. Wikingowie jednak, mimo wypędzenia, kontynuowali swoje najazdy na irlandzkie osady.

W 914 roku flota wikingów popłynęła do Waterford, wcześniej kontrolowanego przez wikingów. W 915 roku znaczna grupa wikingów osiedliła się w Limerick. Sam Dublin pozostawał poza kontrolą Uí Ímair. W 917 dwóch członków Uí Ímair, Ragnall i Sitric Cáech, wnukowie Ímara, wypłynęli do Irlandii. Ragnall wylądował w Waterford, a Sitric Cáech w Cenn Fuait w Leinster.

Kilku rodzimych irlandzkich królów zebrało siły, aby spróbować ponownie wypędzić wikingów. Byli to Niall Glúndub, król Północnego Uí Néill i król Irlandii oraz Augaire Ailella, król Leinster. W starciu wikingowie odnieśli zwycięstwo przeciwko Niallowi Glúndubowi i żołnierzom Uí Néill w bitwie pod Mag Femen w Bredze. Następnie odnieśli kolejne zwycięstwo przeciwko Augaire Ailella pod Cenn Fuait.

Sithric poprowadził swoich ludzi do Dublina, przywracając rządy wikingów i okrzykując się królem. Ragnall powrócił do Anglii.

Bitwa pod Islandbridge

W 919 roku irlandzcy królowie zebrali się, aby ponownie wypędzić wikingów z Dublina:

  • Áed mac Eochocáin, król Ulsteru,
  • Máel Mithig mac Flannacain, król Bregi,
  • Mael Craibe mac Duibsinig, król Airgíalla,
  • Conchobar mac Flainn, król Mide,
  • Cellach mac Fogartaig, król południowej Bregi,
  • Niall Glúndub, król Ailech i król Irlandii.

Wyjazd Ragnalla z Irlandii mógł zachęcić władców do działań przeciwko Uí Ímair. Siły Sihtrica i Nialla spotkały się w pobliżu Islandbridge (obecnie hr. Dublin) 14 września. Bitwa była miażdżącym zwycięstwem wikingów. Niall i pięciu jego sprzymierzonych królów zginęło w bitwie (wszyscy wymienieni powyżej z nazwiska). Podobnie wielu irlandzkich arystokratów. Zginął także jeden z krewnych Nialla Glúnduba.

Niepowodzenie koalicji sprawiło, że pozycja Uí Ímair w Dublinie pozostała bardzo silna. Niemniej, wojna między wikingami, a rdzennymi Irlandczykami trwała nadal. W następnym roku doszło do bitwy między wikingami z Dublina i Donnchad Donn, bratem zabitego króla Conchobara mac Flainna i nowym Wielkim Królem Irlandii.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*