Być wzorem do naśladowania

– Kierujcie tak swoją karierą, aby zdobyć sympatię podwładnych i szacunek przełożonych. Rozpoczęliście służbę wojskową w szczególnym czasie dla Sił Zbrojnych. Okres ten to dynamiczny rozwój w zakresie modernizacji armii, a Państwo będziecie ważną jego częścią – powiedział Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosław Różański w przemówieniu wygłoszonym podczas promocji na pierwszy stopień oficerski 38 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL).

Uroczystość odbyła się w sobotę 12 września br., na placu Gołębim wrocławskiego rynku. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się: poseł  Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. Piotr Dzięgielewski, Radca-Koordynator Sekretarza Stanu w MON gen. bryg. Sławomir Szczepaniak, gen. bryg. Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej Wojciech  Lewicki, Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych w Dowództwie Eurokorpusu gen. bryg. Andrzej Knap, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Rodzajów Sił Zbrojnych, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, rektorzy i przedstawiciele uczelni wojskowych i uczelni Wrocławia oraz delegacja uczelni zagranicznych.

Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr, po złożeniu meldunku Dowódcy Generalnemu, przekazał dowodzenie Prorektorowi ds. wojskowych płk. dr. Piotrowi Pertkowi.

Akt uroczystego promowania na stopień podporucznika – moment, który pozostaje w pamięci każdego oficera – dokonał się za pośrednictwem gen. broni Mirosława Różańskiego. Absolwenci Uczelni podchodzili po kolei do podium, przyklękali na nim, a promujący wypowiadał słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję was podporucznikami Wojska Polskiego”. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

Za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce Rektor-Komendant wyróżnił ppor. Magdalenę Zug, absolwentkę 8,5-miesięcznego Studium Oficerskiego Złotym Pierścieniem Pamiątkowym Uczelni. Srebrne Pierścienie Pamiątkowe Uczelni otrzymali także zdobywcy pierwszych lokat na poszczególnych kursach: ppor. Anna Wojaczek ( 12-miesięczne Studium Oficerskie), ppor. Tomasz Siwko (3-miesięczne Studium Oficerskie) oraz ppor. Adam Pawlik (studia medyczne uczelni cywilnych).

– Wybrali Państwo trudną i pełną wyrzeczeń, ale jakże ambitną oraz zaszczytną drogę rozwoju zawodowego. Uzyskali Państwo wykształcenie w innych uczelniach, a dzięki ambicji i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu dziś spełniają swoje marzenia o oficerskich gwiazdkach jako absolwenci wrocławskiej uczelni wojskowej – powiedział gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr zwracając się do nowo promowanych oficerów. Rektor-Komendant wyraził przekonanie, że wyniosą oni z oficerskiej edukacji podstawowe przesłanie: oficer nie tylko wydaje rozkazy i egzekwuje ich wykonanie. Oficer przede wszystkim daje przykład podwładnym. Stanowi dla nich wzór i punkt odniesienia.

Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości. Najbarwniejszymi pododdziałami biorącymi udział w defiladzie były kolumny absolwentów, maszerujące z kwiatami wręczonymi im przez licznie przybyłe na uroczystość rodziny.

Promocja na pierwszy stopień oficerski wieńczy okres wytężonej i ciężkiej nauki, w czasie której absolwenci WSOWL wprowadzali w życie dewizę Alma Mater – Per Aspera Ad Astra – (czyli przez ciernie do gwiazd). Młodzi podporucznicy zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju.

tekst: mjr Piotr Szczepański

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*