Centralny Okręg Przemysłowy i jego współczesne kontynuacje

W dniu 25 stycznia 2016 roku, o godz. 17.00 w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, przy al. Solidarności 62, odbędzie się spotkanie zatytułowane ,,Centralny Okręg Przemysłowy i jego współczesne kontynuacje”, w którym wezmą udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, a także świata nauki i obronności. Podczas konferencji wyemitowany zostanie film ,,COP dla przyszłości. Ludzie-Przemysł-Architektura” oraz zaprezentowana zostanie książka prof. dr. hab. Mariana M. Drozdowskiego Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Decyzja o przystąpieniu do realizacji budowy COP, 5.02.1937 r., poprzedzona została wieloletnią, głęboką diagnozą i należy do jednego z najszczytniejszych zamierzeń państwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Jak się podkreśla, była pierwszą gospodarczą, tak skonkretyzowaną i wszechstronną koncepcją. Zarówno sama lokalizacja Okręgu – w tzw.. ,,trójkącie bezpieczeństwa”, u zbiegu Wisły i Sanu, jak też umiejętne połączenie analiz dotyczących zarówno sytuacji zewnętrznej jak i wewnętrznej – społecznej i gospodarczej, kraju, wzbudzać muszą uznanie także współcześnie. Zamierzenia programowe obejmowały stworzenie podwalin pod uprzemysłowienie kraju, co było też związane z podniesieniem zdolności obronnych, poprzez rozbudowę przemysłu zbrojeniowego. Jednocześnie aktywizowały obszary słabo rozwinięte poprzez spadek bezrobocia na przeludnionych obszarach wiejskich i stwarzał możliwość zdobycia pracy i kwalifikacji zawodowych. Obszar COP stanowił około 15% powierzchni Polski, zamieszkały przez 18% ogółu społeczeństwa. Położony był na obszarach województw:
– wschodniej części kieleckiego – tzw. region A, stanowiący zaplecze surowcowe dla przemysłu metalowego i mineralnego;
–  południowej części lubelskiego – tzw. region B, mający charakter bazy żywnościowej,
– wschodniej części krakowskiego i zachodniej lwowskiego – tzw. region C, który z uwagi na bogactwa mineralne (gaz ziemny, ropa naftowa, siarka a także niewykorzystywana energia wodna) miał stanowić bazę energetyczną dla przemysłu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż krótkim, zaledwie 2 letnim okresie czasu, który przebiegał do wybuchu II wojny światowej, wybudowano w Okręgu 51 zakładów pracy i powstało 110 tyś nowych miejsc pracy. COP istnieje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Podczas okupacji jego potencjał wykorzystywany był przez niemieckiego okupanta. Okres powojenny i realia PRL-u również czerpały z tego  przemysłowego zagłębia. Współcześnie  utworzony tzw. Klaster COP stanowi nowoczesną formacją gospodarczą powołaną do kooperacji pomiędzy producentami, biznesem, samorządami i światem nauki, celem wspólnego dynamicznego rozwoju ekonomicznego, który w dobie globalizacji, poszukuje nowych rynków oraz możliwości rozwoju i współpracy swoim członkom. Odgrywa tym samym bardzo atrakcyjną i szczególnie ważną rolę.

Między innymi wokół tych właśnie aspektów będą poruszać się uczestnicy konferencji, na którą serdecznie zapraszamy.
Mottem niech staną się słowa Eugeniusza Kwiatkowskiego, ojca sukcesu, nierozerwalnie związanego z powstaniem COP, który w 1947 roku powiedział do stoczniowców Wybrzeża:
Musimy zacząć mówić ze sobą innym niż dotychczas językiem. Musimy odstawić na bok małe gry polityczne, codzienne złośliwości i podejścia, musimy usunąć nieraz pierwiastki uczuciowe, a przywołać do najszerszej współpracy spokojny, zdrowy, chłopski rozum. Musimy spróbować mówić do siebie obiektywna prawdę.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*