Czy wiesz jakie są różnice pomiędzy kalendarzem gregoriańskim, a juliańskim?

Kalendarz juliański został opracowany na życzenie Juliusza Cezara w 45 r. p .n. e. i obowiązywał w cesarstwie rzymskim. Jego podstawowa wada polegała na tym, iż „spóźniał” się on o jeden dzień na 128 lat względem roku zwrotnikowego. Przez to w XVI wieku „spóźnienie” wynosiło już 10 dni(licząc od soboru nicejskiego w 325 roku). Dlatego też 13 lutego 1582 roku, papież Grzegorz XIII wydał bullę o wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego. Podstawowa różnica pomiędzy tymi kalendarzami polega na tym, iż w kalendarzu gregoriańskim latami przestępnymi nie są te lata, które są podzielne przez 100, ale nie są przez 400. Stąd latami przestępnymi nie były: 1700,1800,1900, ale były nimi 1600 i 2000. Kalendarz gregoriańskim „spóźnia się” o jeden dzień na 3322 lata.

Rafał Baran

Obraz przedstawia  papieża Grzegorza XIII

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*