Czym jest skauting polski? | Recenzja

K. Lutosławski, Czem jest skauting polski?

Od dziesiątek lat na całym świecie ruchy skautowe skupiają dzieci i młodzież. Bez względu na różnice, wszędzie uczą zasad, rycerskości i samodzielności. Polski ruch skautowy od dziesięcioleci kieruje się dywizją Bóg, Honor i Ojczyzna. Harcerstwo wychowało tysiące polskich patriotów, między innymi członków Szarych Szeregów.

W 2014 roku Oficyna Wydawnicza „Impuls” zaprezentowała na rynku wydawniczym serię „Przywrócić Pamięć”. Jej celem było umożliwić dostęp współczesnym pokoleniom młodzieży, instruktorom harcerskim oraz badaczom ruchu harcerskiego do twórczości i dokonań wybitnych postaci mających wpływ na kształt i rozwój harcerstwa.

Jedną z publikacji serii jest książeczka „Czem jest skauting polski?” autorstwa x. Kazimierza Lutosławskiego. Słowo książeczka zostało użyte celowo, gdyż jest to kilkustronicowa gawęda obozowa. X. Lutosławski porusza temat roli ruchu skautowego w Polsce, a właściwie ziemiach Polskich, gdyż pisze w czasach zaborów. Jak podkreśla kwestia „odrodzenia odbiła” wyjątkowe piętno na młodzieży polskiej zrzeszonej w ruchach skautowych.

Na 9 stronach pierwotnie wydanej w 1913 roku gawędy, autor próbuje opisać, czym jest skauting polski. Opisując jego rolę w dążeniu do niepodległości, o wartościach, jakimi kieruję się w życiu skaut polski, a które wynikają z rozłożonego w gawędzie na czynniki prawie harcerskim. O wychowaniu i harcie ducha poprzez sport i naukę.

Gawęda „Czem jest skauting polski?” nie jest lekturą na długie wieczory. Jak już wspominałem jest to zaledwie 9 stronicowy tekst. Moim zdaniem w czasach, gdy wartości rozmywają się, a często „postęp” oznacza odejście od rycerskości jaka przyświecała harcerzom XX wieku, jest to ciekawa lektura. Ukazująca świat w innym, moim zdaniem lepszym świetle niż ten znany z popularnych programów w TV, czy intrenecie. Należy jednak przypisać jej rolę kolekcjonerską, np. dla młodzieży dziś działającej w ruchu harcerskim i ich instruktorów. Może być lekturą podczas harcerskiej zbiórki.

Całość wydana jest w estetycznej formie, stylizowanej na retro. Z przyjemnością postawię ją na swojej półce z książkami. Trudno ocenić mi tą publikację ze względu na objętość. Słowa księdza Lutosławskiego zasługują jednak na minimum 5. Podobnie jak i ciekawa forma wydania. Zostanę, zatem przy solidnej piątce.

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Ocena recenzenta: 5/6

Kamil Janczarek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*