30 grudnia 1888 roku urodził się Eugeniusz Kwiatkowski

Tego dnia 1888 roku w Krakowie urodził się Eugeniusz Kwiatkowski, przyszły polski wicepremier, minister skarbu, przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej

Eugeniusz Kwiatkowski ukończył studia na Politechnice Lwowskiej. Działał w „Zarzewiu” (młodzieżowej organizacji niepodległościowej), a następnie w Legionach. Po I wojnie światowej wstąpił do Wojska Polskiego i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

W 1921 roku rozpoczął pracę na Politechnice Warszawskiej, a w 1926 roku został dyrektorem Fabryki Azotów w Chorzowie. W latach 1926-30 był ministrem przemysłu i handlu – rozpoczął wtedy budowę portu w Gdyni, przyczynił się do rozwoju polskiej floty handlowej i rozbudowy zakładów azotowych w Mościcach. W 1935 roku został ministrem skarbu i wicepremierem – rozpoczął wtedy tworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Uchodził za jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Ignacego Mościckiego. We wrześniu 1939 roku został internowany w Rumunii, gdzie pozostał do końca wojny. Po wojnie angażował się w prace przy odbudowie kraju. W latach 1945-47 był kierownikiem delegatury Rządu Jedności Narodowej ds. Odbudowy Wybrzeża. Później został zmuszony przez komunistów do odejścia z pracy, gdyż jego koncepcje utworzenia na Pomorzu silnego sektora gospodarczego wiążącego Polskę ze światem nie pasowały do scentralizowanej gospodarki biurokratycznej.

Po otrzymaniu zakazu stałego przebywania na Wybrzeżu osiadł w Krakowie, gdzie zmarł 22 sierpnia 1974 roku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*