III Konferencja Mediterranistyczna „Citius, Altius, Fortius” | Patronat medialny

Zapraszamy studentów i doktorantów do wzięcia udziału w III Konferencji Mediterranistycznej, która odbędzie się w dniach 30 maja – 1 czerwca 2014 r. we Wrocławiu. Tegoroczna Konferencja przebiegać będzie pod hasłem „Citius, Altius, Fortius”. Nasz portal objął konferencję patronatem medialnym. 

plakat - III Konferencja MediterranistycznaCelem konferencji organizowanej przez: Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności, Studenckie Koło Naukowe „Oikumene” oraz Studenckie Koło Naukowe „Mediewistów” jest przedstawienie roli dziejowej sportu oraz rywalizacji na polu militarnym w świecie antycznym i wiekach średnich.

Oprócz szeroko rozumianej polemiki oraz przedstawienia efektów pracy naukowej prelegentów organizatorzy żywią głębokie przekonanie, że dodatkowe spotkania z naukowcami Instytutu Historycznego (dr hab. A. Wypustek, dr hab. M. Żmudziński, dr hab. G. Malinowski, dr I. Wypijewski) oraz zwiedzenie Domu Archeologa wpłyną znacząco na rozwój intelektualny młodych badaczy. Podczas trzech dni konferencji (uczestnicy mają szansę zaprezentowania syntezy własnych wiadomości w zakresie wyżej przedstawionego tematu zjazdu. Ze względu na specyfikę treści w konferencji uczestniczyć mogą studenci nie tylko dziedzin pokrewnych (archeologia, filozofia, etnografia, filologia klasyczna), ale również przedmiotów ścisłych.

Spotkanie ma na celu konfrontację różnorodnych poglądów, idei, myśli oraz pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat świata mediterranistycznego. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w myśl sentencji „absens carens” – nieobecny traci!

Zagadnienia III Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej
Rywalizacja – podstawowy bodziec rozwoju cywilizacyjnego?

rywalizacja a antropologia ontogenetyczna/filogenetyczna – ogólne mechanizmy potrzeb człowieka i społeczeństwa – rola rywalizacji w historii – stosunek do rywalizacji na przestrzeni wieków

Medycyna w sporcie i na polu bitwy

uszczerbki zdrowotne i kontuzje a sposoby ich zapobiegania – proces leczenia i rekonwalescencji – specyfika odżywiania, diety, używki, doping – medycyna a magia

Masowa rozrywka, czy idea pokoju?

organizacja i przebieg igrzysk – idea i symbole igrzysk – konkurencje olimpijskie i ich rozwój przez wieki – chwała zwycięzców i jej społeczny wydźwięk – turnieje rycerskie – agony poetyckie

Aspekt socjalizacyjny rywalizacji

przygotowanie do walki i rywalizacji, jako podstawowy element w wychowaniu społeczeństw tradycyjnych – modele wychowawcze i ich organizacja – techniki walki – relacja mistrz-uczeń – normy zachowania, etos a rywalizacja

Sport a sztuka i architektura

sport w malarstwie i rzeźbie – rywalizacja i wielcy zwycięzcy opiewani przez poetów – obozy wojskowe i pola bitew – areny, amfiteatry, wielkie budowle sportowe
Tutaj można znaleźć więcej informacji www.mediterranistyczna.wroclaw.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*