IPN: Holokaust był przede wszystkim przedsięwzięciem państwowym

Jak napisano w komunikacie IPN – „Holokaust był przede wszystkim przedsięwzięciem państwowym – ludobójstwem zaplanowanym i zrealizowanym przez Rzeszę Niemiecką”. Polska od pierwszego do ostatniego dnia wojny walczyła przeciw Rzeszy jako integralna część obozu alianckiego.

„Rzesza Niemiecka do realizacji programu wyniszczenia ludności żydowskiej wykorzystała swoje siły zbrojne oraz aparat administracyjny, formacje policyjne oraz służby, tworzone w czasie wojny pod władzą niemiecką także z ludności państw podbitych. Punktem wyjścia do Holokaustu były drakońskie przepisy niemieckiego prawa, narzucanego przez Rzeszę także okupowanym społecznościom” – opublikowano w niedzielę na stronie Instytutu.

„Rzeczpospolita Polska od pierwszego do ostatniego dnia wojny walczyła przeciw Rzeszy Niemieckiej jako integralna część obozu alianckiego. W odróżnieniu od wielu innych państw europejskich nie wzięła udziału w żadnej z form współpracy z ludobójczym reżimem Adolfa Hitlera. Rzesza Niemiecka nagradzała i chroniła tych obywateli państw podbitych, którzy, korzystając ze stworzonych przez Niemców okoliczności, nie tylko podporządkowali się okupacyjnym zarządzeniom, lecz także wzięli udział w zbrodniach. W warunkach stworzonych przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich znalazły się jednostki, grupy i środowiska gotowe do wykorzystania patologicznych zasad funkcjonowania władz okupacyjnych dla własnych korzyści. Negatywne zjawiska tego rodzaju znalazły swoje odbicie wśród postaw części mieszkańców, nie była od nich wolna też żadna grupa narodowa. Silna chęć przetrwania wojny i strach o najbliższych sąsiadowały zarówno z postawami bohaterstwa i poświęcenia, jak też z postawami haniebnej kolaboracji, a także zabiegania o dobra materialne kosztem życia innych”.

IPN zorganizował panel dyskusyjny o postawie ludności II RP pod okupacją jako odpowiedź na wysyłane przez media w ostatnich dniach zapytania dotyczące postaw Polaków wobec Zagłady Żydów. Debata odbyła się we wtorek, 24 kwietnia, w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział hab. Prof. UG Grzegorz Berendt, który jest również wicedyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, dr hab. Sławomir Kalbarczyk z Biura Badań Historycznych IPN, dr Maciej Korkuć z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie, dr Marcin Przegiętka z Biura Badań Historycznych IPN oraz dr Mateusz Szpytma, zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dr Tomasz Domański z Oddziałowego Biura Badań Historycznych – Delegatury IPN w Kielcach poprowadził spotkanie.

Instytut od początku swojej działalności bada historię Zagłady, relacji między różnymi grupami ludności. Jak napisano – „Instytut konsekwentnie podkreśla obowiązek przestrzegania przez naukowców reguł stanowiących podstawę warsztatu historyka, potrzebę rzetelnego wykorzystania źródeł i ich weryfikacji, solidnej podbudowy faktograficznej dla publikowanych tez i wniosków”.

„W wolność badań naukowych wpisuje się także swoboda debaty publicznej nad publikowanymi opracowaniami. Każda publikacja naukowa jest przedmiotem krytycznych analiz wskazujących mocne i słabe strony udostępnionych na rynku czytelniczym opracowań”.

Źródło: dzieje.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Nicola Chwist

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*