IV Grzybowski Turniej Wojów | Patronat medialny

GRZYBOWSKI TURNIEJ WOJÓW – „Rękawica została rzucona”

19-20 sierpnia 2017r., Gród w Grzybowie k. Wrześni

Kronikarz Gall Anonim pisząc o najstarszym państwie Piastów wychwalał wojów Mieszka i Bolesława, organizację drużyny, a też opiekę władców nad jej członkami i ich rodzinami. Stoczone zwycięskie bitwy i powiększająca się domena Piastów świadczą o sprawności drużyny oraz o niezwykłych umiejętnościach bojowych i taktycznych przywódców. Wyjątkowe umiejętności i wartość drużyny nie byłyby możliwe bez ciągłych ćwiczeń, bez podnoszenia swych umiejętności i sprawności. Młodsi uczyli się od starszych, a ci spotykali się na turniejach gdzie nie tylko wykazywali się umiejętnościami w posługiwaniu się bronią, ale też demonstrowali swą siłę, zwinność i zmysł organizacyjny.

Pragnąc nawiązać do tych wydarzeń w czasie tegorocznego turnieju przybyłe drużyny staną naprzeciw wojownikom z drużyny Kruków! Dwukrotne zwycięstwo Kruczych wojów przyniosło Im zdobycie grzybowskiego proporca i tytuł Drużyny Kasztelana Grzybowskiego.

Czy Kruki mają zwyciężyć po raz trzeci i zdobyć proporzec oraz tytuł na własność? Wszyscy przeciwko Krukom! Niech znów, jak przed tysiącem lat, rozbrzmiewa szczęk oręża, okrzyki gawiedzi, nawoływanie rzemieślników i kramarzy, wesoła muzyka i codzienna krzątanina w obozie. A wszystko po to by podnieć Rękawicę i stanąć w polu wobec wyzwania rzuconego przez Kruki!

Wydarzenie stanowić będzie pretekst do przybliżenia wszystkim obrazu początków polskiej państwowości – oprócz zmagań wojów zobaczyć będzie można prezentacje, spektakle parateatralne i inscenizacje historyczne. Będzie można wziąć udział w wykładach popularno-naukowych, zabawach i warsztatach edukacyjnych dla najmłodszych i dorosłych, w koncertach i wielu innych wydarzeniach.

Sierpniowe wydarzenie na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie, będącym Oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, ma charakter edukacyjno-naukowy. Jego zadaniem jest animacja historii poprzez zobrazowanie gry wojennej wojowników z okresu X i XI w., czyli z okresu formowania się początków polskiej państwowości. Celem tych działań jest ugruntowywanie wiedzy o przeszłości w szerokich kręgach społecznych poprzez prezentacje i animacje historyczne w autentycznym – historycznym miejscu, przy wykorzystaniu sprawdzonej wiedzy historycznej, rekonstruowanej przez znakomitych specjalistów – archeologów, historyków, rekonstruktorów historycznych i animatorów historii. Grzybowskie wydarzenie nawiązuje do historycznych turniejów rycerskich znanych ze źródeł historycznych i ikonografii, przetworzonych w animowany obraz przez rekonstruktorów historycznych, naukowców i edukatorów.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, a współorganizatorami są Burmistrz Wrześni, Starosta Wrzesiński i Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” z Grzybowa. W organizację wydarzenia włącza się także społeczność lokalna Grzybowa, której przewodzi Sołtys wsi Grzybowo.

Turniej uzyskał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wsparcia finansowego uzyskano też z projektów samorządów – Miasta i Gminy Września, oraz Starostwa we Wrześni.

AFISZ B3 - TURNIEJ WOJÓW 2017

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*