Kolejne pochówki z X wieku odnalezione w Poznaniu

Na poznańskiej Śródce odnalezione ludzkie szkielety, które pochodzą sprzed tysiąca lat. Część odkrytych szkieletów była zdeformowana w sposób nienaturalny.

Na terenie poznańskiej Śródki odkryto ludzkie pochówki, które pochodzą z X wieku. Odnalezione zostały dzięki pracom archeologicznym, które są prowadzone na terenie dawnych cmentarzy. Według badaczy w okresie panowania Mieszka I tereny Śródki służyły bowiem za miejsca pochówku chrześcijan. Jednak, na terenie Śródki chowano także osoby, które zostały poddane męczarniom przed śmiercią. Odnaleziono m. in. ludzki szkielet z fragmentem ceramicznego naczynia w ustach; inny miał odciętą kość ramieniową, a jeszcze kolejny przewierconą kość udową. Według badaczy odnalezione szkielety i ich nienaturalne zdeformowania świadczą o karach, jakie musieli ponieść skazańcy w wyniku jakichś przewinień na tle prawnym.

Oprócz pochówków, archeolodzy badają także pozostałości dawnej osady, która funkcjonowała na terenie Poznania od IX wieku. Mieściła się ona przy trakcie, który łączył poznańską osadę z Gnieznem i Kaliszem. Osada musiała mieć rozbudowaną sieć kontaktów handlowych, gdyż badacze odnaleźli monety arabskie i bizantyńskie. Ponadto odkryto także trzy pochówki z epoki nowożytnej – są to najprawdopodobniej ofiary dżumy, choroby, która nawiedziła Poznań w 1709 roku.

Grupa archeologów na terenie Śródki działa pod kierownictwem Pawła Pawlaka. Według badaczy cmentarz na Śródce działał do przełomu XII i XIII stulecia. Badania na tych poznańskich terenach prowadzone są od 1994 roku – wówczas odnaleziono 23 miejsca pochówku. Tegoroczne potrwają do końca września.

Źródło: poznan.wyborcza.pl
Fot: Wikimedia Commons

Hubert Nowak

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*