Konferencja – 200 lat Kongresu Wiedeńskiego, nie tylko rocznicowo

Uniwersytet warmińsko-mazurski w Olsztynie (Zakład Historii XIX w. oraz Katedra Historii Państwa Polskiego i Doktryn polityczno-prawnych) mają przyjemność zaprosić na ogólnopolskie spotkanie naukowe 200 lat kongresu wiedeńskiego – nie tylko rocznicowo, która odbędzie się 27 listopada 2015 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zamiarem organizatorów konferencji jest zachęcenie Państwa do wzięcia udziału w sesji oraz zaprezentowaniu dotychczasowego stanu badań dotyczącego kongresu wiedeńskiego jak i przedstawieniu nowego spojrzenia na wydarzenia w Europie, a zwłaszcza na ziemiach polskich, po epoce napoleońskiej. Wszelkie dodatkowe informacje wraz z programem konferencji zostaną przesłane na Państwa maile po zamknięciu listy referentów i dyskutantów. Gdyby było to możliwe prosilibyśmy o przesłanie abstraktów lub dłuższych wystąpień wcześniej. Wystąpienia oraz późniejsza dyskusja zostaną zarejestrowane cyfrowo, a następnie wydane drukiem w osobnej publikacji.


 

Opłata konferencyjna: 300 ZŁ

Zgłąszanie udziału i tematów wystąpień: 31 lipca 2015

Kontakt do organizatorów:

Sprawy naukowe i organizacyjne : Mateusz Klempert, kontakt: 513-330-313, E-MAIL: [email protected]

Więcej informacji:

http://www.uwm.edu.pl/historia/index.php/instytut/konferencje/200lat

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*