Ks. dr Johannes Chrząszcz – górnośląski kapłan i historyk. Nowa wystawa w Willi Caro

Pyskowicki proboszcz, jeden z założycieli Muzeum Górnośląskiego w Gliwicach, społecznik, a przede wszystkim znakomity śląski historyk. Ks. Chrząszcz był jedną z tych postaci, które na  przełomie XIX i XX w. zasłużyły się dla rozwoju kultury umysłowej Śląska. Doskonale łączył obowiązki duszpasterskie z działalnością badawczą przeszłości regionu. Jego wieloletnie badania naukowe zaowocowały wydaniem wielu pozycji historycznych dotyczących przeszłości lokalnych społeczności i wspólnot. Dzieła te są szczególnie cenne, ponieważ wiele źródeł, z których korzystał ks. Chrząszcz, uległo zniszczeniu w czasie ostatniej wojny. Otwartość ks. Chrząszcza na wszechstronny rozwój kultury na Górnym Śląsku zaowocowała zasiadaniem w licznych towarzystwach naukowych i popularno – naukowych, których gremiom niejednokrotnie przewodził. Założone przez niego wspólnie z tajnym radcą Arthurem Schillerem w 1905 r. Muzeum Górnośląskie w Gliwicach (Oberschlesische Museum in Gleiwitz), dziś, jako Muzeum w Gliwicach, jest najstarszą placówką muzealną na Górnym Śląsku. Przygotowana w Willi Caro, głównej siedzibie Muzeum wystawa Ks. dr Johannes Chrząszcz – górnośląski kapłan i historyk ma przybliżyć i upamiętnić postać tego zasłużonego nie tylko dla Gliwic i Pyskowic, ale dla całego regionu duchownego. Kuratorami ekspozycji są Anna Kulczyk, historyk Muzeum w Gliwicach i Bogusław Małusecki, kierownik  gliwickiego oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach. Podczas wernisażu, 20 kwietnia, zaprezentowana zostanie najnowsza publikacja Muzeum w Gliwicach – Dzieła wybrane ks. Johannesa Chrząszcza w tłumaczeniu i opracowaniu dr. Sebastiana Rosenbauma.
Wystawa została objęta przez nasz portal patronatem medialnym. 

27 kwietnia 2017 roku obchodziliśmy 160 rocznicę urodzin ks. Johannesa Chrząszcza, a 26 lutego 2018 roku – 90 rocznicę jego śmierci. Celem przygotowanej przez nas wystawy  jest możliwie szerokie ukazanie działalności ks. dr. Johannesa Chrząszcza, zarówno jako kapłana, dziejopisarza jak i społecznika troszczącego się tak o doczesne, jak i duchowe potrzeby swoich parafian. Dominujące miejsce na ekspozycji zajmą książki, zarówno z bogatego zbioru pyskowickiego proboszcza, jak i te przez niego napisane. Szczególnie ciekawy jest zbiór dzieł zachowanych w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach, udostępnionych na wystawę dzięki uprzejmości obecnego proboszcza, ks. Jana Podstawki. Wśród nich znajdują się opracowania, z których Johannes Chrząszcz korzystał na poszczególnych etapach swego życia – jako student, kapłan  i wreszcie doktor teologii. Wszystkie te opracowania zostały podpisane w zależności od tego, na jakim etapie drogi życiowej znajdował się wówczas ich właściciel, np.: „J. Chrząszcz – stud. Theologie”, „J.P. Chrząszcz – sacerdos”, „ Dr. J. Chrząszcz”  – mówi Anna Kulczyk.

Na wystawie znajdą się rękopisy ks. Chrząszcza, jego dzieła wydane drukiem, oraz książeczki w językach polskim i niemieckim, zachęcające wiernych do różnych form pobożności, w zależności od stanów, do których należeli. Całość uzupełniona zostanie o nieznane i nigdy dotąd nie publikowane archiwalne fotografie przedstawiające ks. dr. Johannesa Chrząszcza wykonane z okazji różnych ważnych dla pyskowickiej parafii uroczystości.

20 kwietnia 2018, Willa Caro godz. 17.00

Otwarcie wystawy: Ks. dr Johannes Chrząszcz – górnośląski kapłan i historyk

Kuratorzy: Anna Kulczyk (Muzeum w Gliwicach) i Bogusław Małusecki  (Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział Gliwice)

Ekspozycja dostępna dla zwiedzających: 20 kwietnia – 26 sierpnia 2018 r.

Organizatorzy: Muzeum w Gliwicach oraz Archiwum Państwowe w Katowicach

Wstęp na wernisaż wolny, liczba miejsc ograniczona.

 

Muzeum w Gliwicach

Dolnych Wałów 8a

44-100 Gliwice

Organizatorem Muzeum w Gliwicach jest Miasto Gliwice

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*