28 listopada 1942 roku został zamordowany Marceli Nowotko

Tego dnia 1942 roku został zamordowany Marceli Nowotko, polski działacz komunistyczny, pierwszy przywódca Polskiej Partii Robotniczej, sekretarz KC PPR

Marceli Nowotko urodził się 8 lipca 1893 w Warszawie. W latach 1919-1920 był członkiem współpracującego z bolszewikami komitetu rewolucyjnego w Łapach i Wysokiem Mazowieckiem. Od 1922 r. działał w Komunistycznej Partii Polski, m. in. jako sekretarz komitetów okręgowych.

W latach 1934-35 był kierownikiem Centralnego Wydziału Rolnego partii. Więziony w latach 1921-22, 1929-33 i 1935-39. W latach 1939-1941 współpracował z władzami sowieckimi. Od 1941 r. działał w Moskwie, był członkiem tzw. Grupy Inicjatywnej polskiej partii komunistycznej.

W grudniu 1941 r. przerzucono go do kraju. W 1942 r. współzałożyciel Polskiej Partii Robotniczej (PPR) oraz pierwszy sekretarz KC PPR. 28 listopada 1942 r. granatowa policja znalazła jego zwłoki koło Dworca Zachodniego w Warszawie. Mimo tego, że okoliczności jego śmierci nie są do końca wyjaśnione, większość historyków przyjmuje, że najprawdopodobniej Nowotko został zastrzelony z polecenia B. Mołojca – innego członka „trójki kierowniczej” PPR.

Comments are closed.