21 września 1901 roku podpisano nadanie praw miejskich dla wsi Jaworzno

Tego dnia 1901 roku cesarz Franciszek Józef I podpisał ustawę Sejmu Krajowego we Lwowie w sprawie nadania praw miejskich dla wsi Jaworzno

W rzeczywistości wtedy Jaworzno otrzymało tylko status gminy miejskiej (określanej wówczas jako osada na prawach miasteczka), na otrzymanie pełni praw miejskich musiało poczekać do 18 października 1933 roku. Rozporządzeniem ministra Pierackiego Jaworzno wraz z Zakopanem, Krynicą Zdrój, Szczakową i Krzeszowicami zostało podniesione do rzędu miast działających na podstawie galicyjskiej ustawy gminnej z dnia 13 marca 1889 roku.

Dowody archeologiczne świadczą o osadnictwie w tym rejonie już w młodszej epoce kamienia. Kroniki wspominają Jaworzno po raz pierwszy w 1229 roku, 6 lat później powstaje w tym miejscu parafia imienia świętego Wojciecha.

Po III rozbiorze Polski miasto znalazło się w zaborze austriackim. W latach 1809-15 miasto wchodziło w skład Księstwa Warszawskiego, a następnie do Rzeczypospolitej Krakowskiej – w mieście przebiegała granica. Od 1846 roku Jaworzno należało do Wielkiego Księstwa Krakowskiego. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę znalazło się w granicach województwa krakowskiego.

W czasie II wojny światowej zostało włączone do Rzeszy. W Jaworznie działał podobóz oświęcimskiego obozu koncentracyjnego, więźniowie pracowali w jaworzyńskich kopalniach. W roku 1945 w tym samym miejscu powstał tzw. Centralny Obóz Pracy w którym umieszczono wszystkich, którzy przeszkadzali nowej władzy: żołnierzy AK, Ślązaków, Łemków, a także Ukraińców i Niemców.

Rozwój miasta przyśpieszył w drugiej połowie XX wieku do rozwijających się fabryk trafiali nowi ludzie. Jednocześnie do miasta przyłączono okoliczne osady oraz dawniej niezależne miasta: Szczakowa i Jeleń.

Warto również zauważyć, iż Jaworzno jako pierwsze miasto w Polsce wprowadziło do szkół system operacyjny LINUX.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*