Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Miejsce spoczynku przywódców zaginionego królestwa Strathclyde odnalezione?

Miejsce spoczynku przywódców zaginionego królestwa Strathclyde odnalezione?

Kamienne struktury, do tej pory uważane za średniowieczne, w świetle najnowszych badań okazały się być o kilka stuleci starsze. Badacze sądzą, że jest to miejsce spoczynku wybitnych przywódców z okresu królestwa Strathclyde, a owe kamienie wskazują na konkretne miejsce ich grobów.

Od pokoleń ludzie ze społeczności Inchinnan w Renfrewshire zakładali, że kamienne pochówki na terenie ich kościoła parafialnego były dziedzictwem z okresu średniowiecza. Ale nowa analiza starożytnych artefaktów za pomocą najnowszych technik obrazowania wykazała, że ​​są o kilka stuleci starsze, niż początkowo sądzono.

Uważa się, że zostały użyte do oznaczenia ostatecznego miejsca spoczynku wybitnych postaci z dawno utraconego królestwa Strathclyde, historycznie znaczącej, ale słabo udokumentowanej twierdzy, która osiągnęła swój szczyt, gdy wikingowie prowadzili krwawe najazdy na Szkocję. Do tej pory historycy wierzyli, że trzy kamienie – podłużne płyty z różnymi rzeźbami – datują się na XII wiek. Pochodziły one z dawno wyburzonego Kościoła Wszystkich Świętych, który zastąpił wcześniejszy kościół parafialny w Inchinnan, który działał w średniowieczu i był poświęcony św. Convalowi, który prawdopodobnie założył klasztor w pobliżu ok. 600 roku.

Próbując lepiej zrozumieć historię kamieni, zaangażowano badaczy do przeprowadzenia nowej analizy przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Upływ czasu sprawił, że napisy na płytach były w znacznej mierze niewidoczne gołym okiem. Clara Molina Sanchez, ekspert w dziedzinie konserwacji w firmie Spectrum Heritage z siedzibą w Edynburgu, wykorzystała technikę obrazowania wielowarstwowego, która dostarcza szczegółowych informacji o powierzchni materiału. Pozwoliło to ekspertom na stworzenie wirtualnego modelu kamieni, a przy wykorzystaniu fotogrametrii – nauki o dokonywaniu pomiarów ze zdjęć – byli w stanie zidentyfikować szczegóły. Bill McCallum, rzecznik Inchinnan Historical Interest Group, który rozpoczął projekt, powiedział: Kamienie pozostawały w ukryciu przed kościołem przez ostatnie 50 lat, a kiedy zaczęliśmy ten projekt, nie spodziewaliśmy się tego odkrycia. Są tego samego kalibru co Kamienie Govan i to dla nas prawdziwa niespodzianka. Dr Sally Foster, wykładowca dziedzictwa i konserwacji na Uniwersytecie w Stirling i przewodniczący Komitetu Narodowego ds. Rzeźbionych Kamieni w Szkocji, powiedział, że wyniki analizy ujawniły, iż kamienie mają znaczenie historyczne. Powiedział, że odkrycie wcześniej nieuznanego przykładu szkoły Govan z wczesnośredniowiecznej rzeźby jest wspaniałym przykładem niewykorzystanego potencjału rzeźbionych zasobów kamienia w Szkocji. Pokazuje siłę interdyscyplinarnych badań, w tym najnowsze techniki naukowe, aby rzucić światło na długie, złożone i nieoczekiwane biografie rzeźbionych kamieni.

Odkrycie przypada na koniec sezonu prac archeologicznych w miejscu kościoła All Hallows, projektu opracowanego i prowadzonego przez Inchinnan Historical Interest Group i dr Heather James z Calluna Archaeology.

Źródło: scotsman.com

Fot.: fotografia poglądowa (domena publiczna)

PartnerzyPrzewiń do góry