Nagrody Historyczne POLITYKI 2015 przyznane!

Szanowni Państwo,

12 maja w redakcji POLITYKI zostały wręczone Nagrody Historyczne POLITYKI 2015 za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2014 roku.

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1619027,1,nagrody-historyczne-polityki-2015-przyznane.read

W dziale prac naukowych i popularnonaukowych nagrodę odebrała Urszula Glensk za książkę  Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu 1918–1939 (TAiWPN Universitas, Kraków 2014), niezwykle interesujące odczytanie na nowo reportaży z II RP, skupiających się na tych, którzy w tamtej Polsce mieli prawo czuć się dyskryminowani, krzywdzeni, wykluczeni, żyjący na marginesie.

Emil Marat i Michał Wójcik otrzymali nagrodę w dziale pamiętników i wspomnień za książkę  Made in Poland. Opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik (Wielka Litera, Warszawa 2014) – barwny życiorys pierwowzoru jednego z bohaterów powieści „Kolumbowie, Rocznik 20” Romana Bratnego czyta się jak czyta się jak najlepszą powieść sensacyjną. Dowiadujemy się z niej, jak wyglądało szkolenie i życie codzienne AK, kolejne akcje i likwidacje. Wszystko to opowiedziane bez patosu, z oddaniem pamięci kolegów i koleżanek z Kedywu.

W kategorii wydawnictwa źródłowe Jury przyznało nagrodę Małgorzacie Ruchniewicz za opracowanie, wstęp i tłumaczenie: „Nie jesteśmy całkiem zapomniani…” Listy Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR z lat 1946–1955 (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014).

Ciekawie napisany wstęp, poświęcony korespondencji w warunkach zesłania, opowiada o ważnych kwestiach dotyczących m.in. psychiki i emocji zesłańców, zachowań w sytuacjach skrajnych, o różnych formach odczuwania odosobnienia, codzienności obozowej, roli korespondencji w czasie zesłania.

Najlepszym debiutem okazała się być książka Anny Wylegały Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014).

Jest to wybitna analiza doświadczenia, jakim były przesiedlenia i ich skutki na przykładzie dwóch miast, które w wyniku wojny niemal w całości wymieniły mieszkańców: polskiego Krzyża (dawnego niemieckiego Kreuz) oraz ukraińskiej – a wcześniej polsko-żydowskiej – Żółkwi.

Nagrody Historyczne Polityki to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane w 1959 r. W skład Jury przyznającego Nagrody Historyczne wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika „Polityka”, a wyróżnione prace – w ogromnej większości – weszły na trwałe do polskiej historiografii.

Skład Jury Nagród Historycznych POLITYKI:

prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Dariusz Stoladr Bożena Szaynok, red. Marian Turski (Przewodniczący),  prof. Wiesław Władyka,  dr Marcin Zaremba.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*