Nie żyje Leopold Kozłowski-Kleinman „ostatni klezmer Galicji”

12 marca 2019 roku zmarł „ostatni klezmer Galicji” Leopold Kozłowski-Kleinman – kompozytor, dyrygent, pianista i honorowy obywatel Krakowa. W zeszłym roku w listopadzie obchodził setne urodziny.

Urodził się 26 listopada 1918 roku w Przemyślanach koło Lwowa w rodzinie, w której z pokolenia na pokolenie przekazywane były tradycje klezmerskie. Miało to ogromny wpływ na młodego Leopolda, gdyż od razu zaczął interesować się muzyką, która w przyszłości stała się jego pasją.
Po ukończeniu gimnazjum dalej kształcił się na kierunku muzycznym w konserwatorium we Lwowie w klasie fortepianu u słynnego profesora Tadeusza Majerskiego. W tym czasie założył również własną orkiestrę.

II wojna światowa i tragedia holokaustu spowodowały, że jego najbliższa rodzina została zamordowana, a on sam trafił do getta. Następnie został przeniesiony do niemieckiego obozu pracy w Kurowicach, z którego po kilkunastu miesiącach uciekł do oddziału Armii Krajowej. Walczył z Niemcami i Ukraińcami, a po wkroczeniu Armii Czerwonej, wstąpił do Wojska Polskiego i przeszedł cały szlak bojowy do Berlina.
Po wojnie osiedlił się w Krakowie, gdzie ukończył dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Dzięki swojemu zaangażowaniu w muzykę został kierownikiem artystycznym i pierwszym dyrygentem Zespołu Pieśni i Tańca Krakowskiego Okręgu Wojskowego, a po reorganizacji Zespołu Wojskowego „Desant” Warszawskiego Okręgu Wojskowego z siedzibą w Krakowie. W późniejszym czasie został kierownikiem muzycznym Teatru Żydowskiego w Warszawie i cygańskiego zespołu „Roma”. Jako konsultant współpracował z greckim zespołem „Hellen” i zespołem „Rzeszowiacy”.

Po upadku PRL-u rozpoczął koncertowanie, aby przybliżyć ludziom muzykę żydowską. Zajął się również komponowaniem muzyki teatralnej i filmowej (tworzył muzykę obozową i gettową w „Liście Schindlera” Stevena Spielberga) jak i stworzeniem polskich wersji musicalu „Skrzypek na dachu”.

Jego zasługi związane z krzewieniem muzyki i kultury żydowskiej znane są na całym świecie. Za swoje osiągnięcia został odznaczony wieloma nagrodami i medalami.

Fot. Wikimedia Commons

Andrzej Włusek

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*