Nowelizacja ustawy o IPN w kontekście międzynarodowym

W dniu 2 lipca 2020 roku o godz. 18.00 odbędzie się debata online pt.: „Nowelizacja ustawy o IPN w kontekście międzynarodowym”.

Przed paroma dniami Sejm uchwalił nowelizację ustawy o IPN, która wprowadza trwałe nieprzedawnianie się karalności zbrodni komunistycznych. Nowelizacja ma wejść w życie 31 lipca 2020 r. Podczas debaty zaproszeni Goście podejmą dyskusję na temat aktualnej konstrukcji prawnej ustawy i jej skutków w kontekście rozliczania zbrodni komunistycznych; krajowego i międzynarodowego odbioru polskich prac nad nowelizacją ustawy, a także potencjalnych reakcji partnerów zagranicznych oraz dokonają porównania projektów nowelizacji ustawy o IPN z 2018 i 2020 r. wskazując podobieństwa i różnice z punktu widzenia wizerunku państwa polskiego zagranicą.

W debacie wezmą udział: prokurator Jacek Wygoda, sędzia Sądu Najwyższego oraz były dyrektor Biura Lustracyjnego IPN; prof. Ireneusz Cezary Kamiński, prawnik, Instytut Nauk Prawnych PAN; dr hab. Bogusław Kopka, historyk, Fundacja im. Janusza Kurtyki oraz Marek Skulimowski, dyplomata, Prezes i Dyrektor Wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej.
Dyskusję poprowadzi red. Tadeusz Płużański, publicysta, prezes Fundacji „Łączka” i prawdopodobnie pierwszy dziennikarz, który nagłośnił sprawę przedawnienia zbrodni komunistycznych z dniem 1 VIII 2020 r.

Debata odbędzie się w formie transmisji live na kanale YouTube „Blogpressportal” dnia 2 lipca 2020 r. o godzinie 18:00.

Dyskusja jest częścią cyklu debat zatytułowanego „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0”, którego genezą stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i jej partnerów oraz świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową i wpływu ich na postrzeganie Polski zagranicą. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie publikacji książkowej zbierającej podniesione podczas dyskusji wnioski i recepty dla instytucji państwowych w kontekście prowadzenia prawidłowej polityki zagranicznej i historycznej.

Cykl „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” stanowi część projektów i zadań publicznych: „«Przeciw krzywym zwierciadłom». 4-filarowa, kompleksowa strategia aktywizująca obywateli do troski o dobre imię Polski oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020; „Podium – trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, «parasolowej» i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej zagranicą” – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030; „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” – projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie www.fundacjakurtyki.pl.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*