Pałac Biskupów Krakowskich będzie pomnikiem historii

Na listę pomników historii wpisany został kolejny zabytek, a jest nim Pałac Biskupów Krakowskich, który jest siedzibą Muzeum Narodowego w  Kielcach – w tej sprawie kontaktowała się z dyrektorem placówki kancelaria prezydenta RP. Razem z pałacem na tej liście ma się znaleźć także zespół katedralny.

Przez lata z województwa świętokrzyskiego na liście pomników historii były tylko kopalnie krzemienia z okresu neolitu w Krzemionkach pod Ostrowcem Świętokrzyskim – na początku tego roku dopisane zostały do niej także: klasztor ma Świętym Krzyżu i Opactwo Cystersów w Wąchocku.

10 października Krzysztof Lipiec (poseł, przewodniczący PiS w regionie świętokrzyskim)zapowiedział, że kolejnym pomnikiem historii wkrótce zostanie Pałac Biskupów Krakowskich (siedziba Muzeum Narodowego w Kielcach) wraz ze wzgórzem i katedrą. Początkowo wniosek obejmował jedynie pałac ze wzgórzem, ale bez innych obiektów, w tym katedry – jednak Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z ministerialną Radą Ochrony Zabytków zasugerowały, aby umieścić na liście także katedrę i tak tez się stało.

Pałac biskupów Krakowskich w Kielcach wznoszono w latach 1637-1641 z inicjatywy i prywatnych funduszy Jakuba Zadzika (kanclerz wielki koronny i biskup krakowski). W 1816 r. stworzono w pałacu Szkołę Akademiczno-Górniczą. Zaś w XX w. pełnił różne role: był m.in. sztabem legionowym Józefa Piłsudskiego (wydawał w nim pierwsze dokumenty państwowe), sztabem werbunkowym, siedzibą redakcji lokalnego dziennika, urzędem wojewódzkim (lata międzywojenne) czy siedzibą Wojewódzkiej Rady Narodowej (1945-1971). A od roku 1971 jest siedzibą Muzeum Narodowego. Sam dyrektor muzeum podkreślił, że pałac jest jedną z najlepiej zachowanych tego typu rezydencji z epoki Wazów i dlatego też koniecznym uznano starania o jego wpisanie na listę pomników historii. Uważa również, że znalezienie się na niej jest pewnego rodzaju prestiżem oraz łatwiejszym dostępem do funduszy na prace związane z renowacją i modernizacją budynku.

Pomnik historii jest jedną z form ochrony zabytków w Polsce. Ustanawiany jest na mocy specjalnego rozporządzenia podpisywanego przez prezydenta. Status przyznawany jest od 1994 r. obiektom o szczególnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa narodowego, mogą nimi być: obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, zabytki techniki i inne tego typu miejsca o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej. Obecnie na liście pomników historii znajduje się 70 zabytków, spośród których można wymienić zamek krzyżacki w Malborku, pole bitwy pod Grunwaldem, zespół opactwa benedyktynów w Lublinie, kopalnię soli w Wieliczce, zespół katedralny we Fromborku czy klasztor na Jasnej Górze.

Źródła: kielce.wyborcza.pl, em.kielce.pl

Fot.: Pałac Biskupów Krakowskich – Widok od ogrodów

Agata Śródkowska

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*