Pogrzeb „Łupaszki” – wyznaczono termin

Major Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka, jest jednym z najbardziej znanych „Żołnierzy Wyklętych”. W trakcie okupacji dowodził V Wileńską Brygadą Armii Krajowej. Po zakończeniu II Wojny Światowej, jego oddział opuścił Wileńszczyznę, i rozpoczął walkę z komunistami.

Zygmunt Szendzielarz służył w Wojsku Polskim od 1932 r., kiedy to rozpoczął kurs unitarny w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowii Mazowieckiej. W trakcie kampanii wrześniowej walczył w szeregach Wileńskiej Brygady Kawalerii, która została włączona w skład Armii „Prusy”. Po zakończeniu wojny obronnej Szendzielarz wstąpił do konspiracji. W szeregach ZWZ – AK odpowiadał min., za organizację wywiadu w ramach wileńskich struktur AK. Do jego największych sukcesów należało min., zorganizowanie siatki wywiadowczej monitorującej ruchy pociągów i wojsk niemieckich na linii kolejowej Wilno – Podbrodzie – Ryga. W kolejnych latach przejął dowodzenie nad oddziałem partyzanckim AK, który z czasem zaczęto nazywać „Brygadą Śmierci”. Oddział „Łupaszki” walczył zarówno przeciwko Niemcom, Litwinom (którzy na terenie Wileńszczyzny kolaborowali z Niemcami), jak również z partyzantką sowiecką. Z tego powodu przez komunistów i część środowisk emigracyjnych oskarżano go o współpracę z Niemcami. „Brygada” została rozwiązana latem 1944 r., jednakże już we wrześniu, na terenie okręgu białostockiego AK doszło do jej reaktywacji. Jednostka została po raz kolejny rozformowana we wrześniu 1945 r., zaś sam „Łupaszko” podjął decyzję o kontynuowaniu walki przeciwko komunistom na Pomorzu. Pod koniec 1947 r., major zrezygnował z dalszej walki i wyjechał na Śląsk, a następnie do Zakopanego. Przez cały czas utrzymywał łączność z podziemiem niepodległościowym. Został aresztowany w czerwcu 1948 r., i skazany na karę śmierci, którą wykonano 8 lutego 1951 r.. Bohaterskiego majora pochowano w nieznanym miejscu. „Gdy wujek zginą, miałam zaledwie 13 lat. Dorośli niewiele mi wtedy mówili. Wiedziałam tylko, że jeździli po różnych cmentarzach i szukali jego mogiły. Przypuszczali, że zabici przez UB są grzebani potajemnie na cmentarzach w małych miejscowościach” – wspomina siostrzenica „Łupaszki” Halina Morawska. Zwłoki „Łupaszki” odnaleziono dopiero w 2013 r., podczas ekshumacji na tzw. „Łączce”. W ostatnich dniach Ministerstwo Obrony Narodowej, poinformowało zaangażowaną w zorganizowanie uroczystego pogrzebu fundację „Niezłomni” o szczegółach. Pogrzeb majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, zabitego przez UB dowódcy V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, odbędzie się 24 kwietnia, o godz. 11, na warszawskich Powązkach. Pogrzeb ma mieć wojskowy charakter. Ciało majora „Łupaszki” na cmentarz przewiezione zostanie na lawecie działa. W ceremonii udział wziąć ma prezydent Andrzej Duda. Dzień przed pogrzebem, trumna ma być wystawiona w łódzkiej katedrze. Dlaczego pogrzeb odbędzie się dopiero teraz? „Odnalezieni wówczas pomordowani spoczęli w Panteonie na Powązkach, tam również miał zostać pochowany major „Łupaszka”. Jednak wolą rodziny, która jest z naszą fundacją w bliskim kontakcie, było, aby major spoczął w jednej mogile wraz z córką – Barbarą Szendzielarz. Krewni majora chcieli również, by pogrzeb miał indywidualny i uroczysty charakter” – wyjaśnia Wojciech Łuczak, który jako wolontariusz brał udział w ekshumacji na „Łączce”.W organizację pogrzebu zaangażował się Witold Skrzydlewski, znany łódzki przedsiębiorca pogrzebowy. Cztery lata temu przygotowywał pochówek Barbary Szendzielarz. – Pan Skrzydlewski zapewnił nieodpłatnie oprawę pogrzebową uroczystości – zaznacza prezes Niezłomnych. Szczątki „Łupaszki” oczekują na pochówek w Łodzi, w należącym do Skrzydlewskiego zakładzie pogrzebowym.

Piotr Rapiński,

Źródło: dzienniklodzki.pl

Fot.: Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”. Fot. Wikipedia commons.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*