PPR jako agentura komunistyczna Związku Radzieckiego występująca przeciwko niepodległej Polsce

Tekst przedstawia prawdziwe oblicze komunistycznej partii, która działała na terenie okupowanej Polski. Zawarłem w tym artykule krótki zarys działalności komunistycznej, która miała miejsce przed wybuchem drugiej wojny światowej. Jest też opisana kolaboracja komunistów polskich ze Związkiem Sowieckim, który w rzeczywistości stworzył PPR (Polską Partię Robotniczą). Opisuję ogólnie powstanie i przebieg działalności PPR, która zajmowała się niszczeniem polskich oddziałów niepodległościowych i odzwierciedlała interesy Józefa Stalina przywódcy ZSRS. 

Polska Partia Robotnicza – na sam początek zaznaczę, że nie była to partia ani polska ani robotnicza. Był to związek komunistów byłej KPP – Komunistycznej Partii Polski, która w II Rzeczypospolitej dokonywała aktów terroru i działała na rzecz obcego mocarstwa ZSRR szkodzącemu interesom Polski. W 1938 roku na rozkaz Stalina KPP została rozwiązana, a jej członków w dużej części wymordowano. Stalin uznał ich za zdrajców wysługujących się polskim kapitalistycznym panom. Ci, którzy przeżyli te czystki, wciąż ślepo wierzyli temu sowieckiemu zbrodniarzowi. Komuniści za działalność antypolską byli w II Rzeczypospolitej skazywani na wieloletnie więzienie.

Byli członkowie KPP podczas okupacji sowieckiej

Po ataku Niemiec 1 września i Rosji Sowieckiej 17 września 1939 roku (agresorzy zrealizowali pakt Ribbentrop – Mołotow 23 sierpnia 1939 roku i uzupełnili ten pakt we wrześniu 1939 roku o podział Polski). Polska została podbita i zniewolona przez niemieckiego i rosyjskiego wroga. Polscy komuniści z terenów okupowanych przez Niemcy hitlerowskie przedzierają się na tereny wschodniej Polski okupowane przez Rosję sowiecką i na tych terenach czuli się jak u siebie, co spowodowało, że bardzo się uaktywnili. Pomagali sowietom utrwalić władzę na wschodnich częściach Polski. Podawali adresy polskich patriotów, wskazywali ludzi, którzy byli z partii rządzącej i wszystkich tych którzy mogli zagrozić sowieckiej okupacji. Sowieci tych ludzi wywozili na Sybir, wsadzali do więzień, a dużą część z nich mordowały. Mordy dotyczyły głównie polskiej inteligencji profesorów, oficerów Wojska Polskiego. To oni padli w większości ofiarą sowieckiej okupacji. Te praktyki miały miejsce w latach 1939 – 1941 roku na wschodnich terenach Polski. Wprowadzony został ład komunistyczny z całą swoją ludobójczą ideologią równą tej, którą Hitler prowadził na okupowanych terenach Polski.

Po ataku Niemiec nazistowskich na Rosję sowiecką w czerwcu 1941 roku komuniści polscy uciekali w kierunku rozbitych oddziałów Armii Czerwonej w głąb Rosji Sowieckiej. Niektórzy z pośród przyszłej kadry komunistycznej partii, takich jak Wanda Wasilewska czy Wojciech Jaruzelski, dostali obywatelstwo sowieckie zrzekając się polskiego. Stalin jeszcze w tym okresie się nimi nie interesował i patrzył na polskich komunistów z nieufnością. Po zatrzymaniu Niemieckich żołnierzy w Stalingradzie, obrony Moskwy i zwycięstwie na łuku kurskim w największej bitwie pancernej w 1943 roku, sowieci byli w ofensywie i tylko kwestią czasu było, kiedy Armia Czerwona dojdzie na przedwojenne tereny Rzeczypospolitej, spychając niemieckie oddziały.

Stalin wiedział, że pokona cofające się na całym odcinku frontu wojska Hitlera i chciał przygotować państwa środkowo-wschodniej Europy do przyszłej wasalizacji i określić swoją strefę wpływu. W Polsce postanowił założyć PPR (Polską Partię Robotniczą). Specjalnie usunął słowo komunistyczna ponieważ wiedział, że to słowo źle kojarzy się w Polsce. Celem założenia PPR była oficjalnie walka z Niemcami i dbanie o interesy klasy robotniczej, a nieoficjalnie przekazywanie informacji o organizacjach polskiego podziemia, skomunizowanie ludności i budowanie bojówek celem przygotowania podwaliny pod wkraczającą Armie Czerwoną.

Powstanie i działalność PPR

Marceli Nowotka Zdj. Wikimedia Commona
Marceli Nowotka
Zdj. Wikimedia Commona

PPR powstała w styczniu 1942 roku, a członkami tej agentury byli polscy komuniści szkoleni w Moskwie, którzy zostali przerzucani drogą lotniczą na tereny okupowanej Polski. Pierwszym sekretarzem PPR został Marceli Nowotka, który zdawał relację do Moskwy z tego, czym zajmuje się polskie podziemie. Komuniści polscy donosili na Armię Krajową, Narodowe Siły Zbrojne (konspiracja narodowa), PPS – WRN – Polska Partia Socjalistyczna Wolność Równość Niepodległość (konspiracja socjalistyczna), Bataliony Chłopskie (chłopska konspiracja). Dokonywali także skrytobójczych mordów na żołnierzach podziemia i ludności cywilnej. Jednym z głośniejszych przykładów było zamordowanie w styczniu 1943 roku siedmiu osób w Drzewicy pod Radomiem przez bojówki PPR Armii Ludowej. Oddział nazywał się „Lwy”, pod dowództwem przedwojennego kryminalisty Izaaka Ajzenmana. W maju w 1944 roku kilkunastu partyzantów AK zostało zamordowanych w Owczarni przez oddział AL dowodzony przez Bolesława Kowalskiego „Cienia”. Komuniści mordowali także ukrywających się Żydów mimo, iż wielu z nich służyło w ich organizacji. W grudniu 1942 roku oddział Gwardii Ludowej PPR, dowodzony przez Stefana Kilanowicza, wymordował w Ludmiłówce kilkudziesięciu Żydów, w tym kobiety i dzieci. Po wojnie zbrodnicza działalność PPR GL, AL zostawała tuszowana, a oskarżenia o te mordy przypisywali kłamliwie podziemiu niepodległościowemu z AK i NSZ. Trzeba także dodać, że komuniści nie oszczędzali swoich towarzyszy w walce o władzę w PPR. Przykładem jest tu pierwszy sekretarz PPR Nowotka, który został skrytobójczo zamordowany przez partyjnych kolegów, w do dziś nie wyjaśnionych okolicznościach. W 1942 roku władzę w PPR przejął Bolesław Mołojec, który został oskarżony o zamordowanie Nowotki i z polecenia władz PPR został zamordowany. W listopadzie 1942 roku pierwszym sekretarzem KC PPR zostaje Paweł Finder, który pełnił tą funkcję do 1943 roku. Oczywiście nowy sekretarz PPR kontynuował pełną podległość wobec swojego głównego szefa Józefa Stalina.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*