Prace budowlane na terenie zamku w Czchowie

Zamek w Czchowie w powiecie brzeskim to nie tylko wspaniała budowla w malowniczej okolicy, ale również przyciągająca zwiedzających atrakcja turystyczna. Gmina Czchów przy współpracy z Tarnowską Organizacją Turystyczną nadała obiektowi nowy blask.

 Odbudowane zostały mury obronne i wieża bramna, zaadaptowano nawierzchnię dziedzińca, a zamek wyposażono w repliki sprzętów i broni. Zadbano też o otoczenie. Powstała altana z grillem, a teren wzgórza zamkowego oświetlono. Koszt inwestycji to około 4 400 000 zł. Projekt dofinansowano ze środków RPO Województwa Małopolskiego w ramach zadań: „Wzrost atrakcyjności turystycznej subregionu tarnowskiego Etap I” oraz „Wzrost atrakcyjności turystycznej subregionu tarnowskiego Etap II”. Liderem tych projektów jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami Samorządy z terenu subregionu tarnowskiego (powiat brzeski, dąbrowski, tarnowski i miasto Tarnów).

Projekty te współfinansowane są ze środków Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekty realizowane są w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu – SPR.

Szczegółowe informacje na temat projektów znaleźć można na stronie internetowej Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.

Źródło: tarnowska.tv

Aleksander Lemański

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*