Religia starożytnego Rzymu i początki chrześcijaństwa – 15 temat maturalny

Obok polityki i kultury rzymskiej wielki wpływ na życie Republiki a później także Cesarstwa miało życie duchowe. Pośród wielu religii praktykowanych na terenie Imperium szczególnej uwagi wymagają, co najmniej dwie– tradycyjna religia rzymska, która była właściwie ewolucją obrzędowości greckiej a także, rozwijające się od połowy I stulecia n.e. Chrześcijaństwo, które miało niebagatelny wpływ na losy świata rzymskiego a potem także całej Europy.

WAŻNE:

Nim zaczniesz swą przygodę z analizą religii Imperium rzymskiego przypomnij sobie założenia religii greckiej, które może przybliżyć Ci drogi czytelniku ten artykuł: http://historykon.pl/kultura-antycznej-grecji/
Dostrzeżesz naprawdę wiele podobieństw!

Pierwotna religia rzymska

Rzymianie początkowo byli animistami, a więc wierzyli, że każdy aspekt otaczającego ich świata jest w jakimś stopniu przesycony pierwiastkiem boskim. U zarania dziejów państwa rzymskiego jego społeczeństwo praktykowało politeizm– czyli wiarę w istnienie wielu bóstw, które zwykle wiązane były z siłami natury; przypisywano im też rolę opiekunów różnych czynności związanych z aktywnością człowieka starożytnego, przejawiającą się głównie w rolnictwie. Ponadto mieszkańcy Rzymu i okolicznych osad uważali, że każdy z nich może poszczycić się swoim osobistym opiekunem, którego tytułowano geniuszem. Swego stróża duchowego miało też mieć każde miejsce, zarówno to, do którego powstania rękę przyłożył człowiek (bóstwa domowe) jak i te powstałe naturalnie (lasy, jeziora góry, jaskinie). Powszechna była wiara w lary, penaty i many, które to miały być pomniejszymi duchami opiekującymi się poszczególnymi domami i mieszkającymi w nich ludźmi. 

Widoczne wpływy greckie

Rzeźba przedstawiająca jedną z lar, będących bóstwami opiekuńczymi rodzin (wikimedia commons)

Po podboju Grecji i Macedonii a potem także królestw hellenistycznych Rzymianie zaczęli bardzo intensywnie przejmować greckie zwyczaje religijne. Pod wpływem Hellenów do religii Imperium trafiły mity czy wyobrażenia bogów. Z uwagi na niewielkie różnice w postrzeganiu świata, ale też inny język, potomkowie Romulusa nadali swym bóstwom inne imiona.

Panteon bogów rzymskich:

Jowisz – król bogów, (grecki Zeus)

Junona – boginie ogniska domowego i małżeństwa (grecka Hera)

Diana – bogini łowów, opiekunka myśliwych (grecka Artemida)

Mars – bóg wojny (grecki Ares)

Neptun – bóg mórz (grecki Posejdon)

Bachus – bóg wina (grecki Dionizos)

Wenus – bogini miłości (grecka Afrodyta)

Wulkan – boski kowal (grecki Hefajstos)

Minerwa– boginka sztuki oraz mądrości i literatury ( u Greków: Atena)

Z biegiem czasu do panteonu rzymskiego, wypełnionego bogami greckimi, weszły również tradycyjne bóstwa romańskie. Głównie Westa, która według wyobrażeń opiekowała się gospodarstwami domowymi a także Terminus– bóg granic i znaków granicznych.

5 komentarzy

  1. Michał Jaworski

    Czy są opracowane również tematy np. z średniowiecza, nie tylko starożytności?

  2. To jest prawdziwa przyjaźń – osĹ‚aniać innych nawet kosztem siebie. Prymas Stefan WyszyĹ„ski…

  3. Ciekawa pozycja

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*