Rok 2014 może być rokiem Jana Karskiego

„Dziennik wschodni” donosi, że amerykański działacz polonijny, Stefan Skielnik zaapelował do Rady Polonii Świata i Wspólnoty Polskiej o ustanowienie 2014 roku Polonijnym Rokiem Jana Karskiego.

Stefan Skielnik jest prezesem Delaware Federation of Polish Americans oraz kombatantem Armii Andersa. Przez wiele lat przyjaźnił się z Janem Karskim. Od 1947 roku mieszka w USA.

Skielnik zwrócił się do przewodniczącego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Longina Komołowskiego z listem-apelem, w którym poprosił o zaapelowanie do Rady Polonii Świata i Wspólnoty Polskiej o ustanowienie 2014 roku Polonijnym Rokiem Jana Karskiego. W swoim liście Stefan Skielnik nazwał Karskiego „Wielkim Polakiem, reprezentantem Wspólnoty Polskiej w Stanach Zjednoczonych i wiernym katolikiem, o którym Kardynał Stanisław Dziwisz powiedział, iż jest ornamentem naszego Kościoła”.

Jego postać przynosi i przynosić będzie poczucie dumy każdemu Polakowi w świecie, gdziekolwiek żyje. Pokazanie światu naszej polskiej dumy z Jana Karskiego jest w roku Stulecia Jego Urodzin – w moim przekonaniu – patriotycznym nakazem. O to też do Was, Drodzy Rodacy z całego świata, apeluję. Jeszcze Polska nie zginęła!”- napisał Skielnik w cytowanym liście.

Jan Karski, ps.  „Witold” był kurierem i emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego. Jako pierwszy przekazał na Zachód relację o zagładzie Żydów w okupowanej przez hitlerowców Polsce. Aby zebrać relacje dwa razy udawał się do getta warszawskiego, w przebraniu niemieckiego żołnierza dostał się również do obozu przejściowego dla Żydów w Izbicy, skąd wywożono ludzi do obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze. W 1943 roku spotkał się z prezydentem USA, Franklinem Delano Rooseveltem. Podczas tej wizyty apelował do przedstawicieli władz alianckich o ratunek dla Żydów, przedstawiając konkretne propozycje pomocy, które jednak nie spotkały się z aprobatą aliantów. Jan Karski został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem państwowym – Orderem Orła Białego, przyznano mu dwukrotnie order Virtuti Militari, otrzymał również amerykański Medal Eisenhowera, a także tytuł Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Został uhonorowany najwyższym amerykańskim odznaczeniem państwowym – Medalem Wolności.

Fot. Wikimedia commons

Anna Stypułkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*