Powstanie Styczniowe

21 stycznia 1919 roku nadano weteranom powstania styczniowego uprawnienia żołnierzy Wojska Polskiego

Tego dnia 1919 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz specjalny o nadaniu weteranom powstania styczniowego uprawnień żołnierzy Wojska Polskiego

Rozkaz specjalny o nadaniu weteranom powstania styczniowego uprawnień żołnierzy Wojska Polskiego oznaczał, że weterani mieli prawo do stałej pensji państwowej, noszenia specjalnych fioletowych mundurów i cieszyli się szczególnym szacunkiem społecznym.

Powstańców styczniowych na ulicy rozpoznawano po czapkach rogatywkach, które były ozdobione srebrnym orłem lub biało-czerwoną kokardą, która podczas walk stała się ich najbardziej typowym atrybutem.

W grudniu 1919 roku specjalna komisja przyznała prawa weteranów 3 644 osobom następnie na warszawskiej Pradze uruchomione zostało specjalne, wzorowo prowadzone schronisko im. Św. Teresy. W 1924 roku żyło jeszcze 1 791 weteranów. Przed 70. rocznica wybuchu powstania wszystkim jeszcze żyjącym 365 weteranom przyznany został Krzyż Niepodległości, który został ustanowiony w 1930 roku.

Na zdjęciu: Grupa weteranów na spotkaniu z marszałkiem Józefem Piłsudskim (siedzi 5. z prawej). Widoczni m.in.: córka Romualda Traugutta Anna Juszkiewicz (siedzi 6. z prawej), prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Weteranów 1863 roku Franciszek Stankiewicz (siedzi 4. z prawej), weteranka Maria Herdin, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Weteranów mjr Władysław Dunin-Wąsowicz.

Źródło zdjęcia: Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*