Skradzione zabytki średniowiecza wracają do Polski

W zbiorach biblioteki Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie odnaleziono średniowieczne dokumenty pochodzące z Polski. Już wcześniej do Polski wrócił min., Pontyfikał płocki i Sermone Scripti.

Dokumenty znajdujące się do tej pory w Jenie zostały zrabowane przez hitlerowców w trakcie II Wojny Światowej. W skład zrabowanego przez Niemców zbiorów znajdował się min., Pontyfikał płocki, będący jedną z najstarszych zachowanych ksiąg liturgicznych na ziemiach polskich. Odnalezione w Jenie dokumenty przekazano dyrekcji Archiwum Diecezjalnego w Płocku. Przy okazji przekazania odzyskanych dokumentów odbyła się konferencja naukowa „Pontyfikał – odzyskana perła polskiego średniowiecza”. „Są to średniowieczne karty, prawdopodobnie z ksiąg kapitulnych albo wizytacji. Nie wiemy tego dokładnie, bo sprawa jest dosyć świeża. Karty znaleziono na uniwersytecie w Jenie, który sam zgłosił chęć ich zwrotu” – powiedział ks. dr Dariusz Majewski. Odzyskane dokumenty wymagają konserwacji, w celu ich lepszego poznania należy przeprowadzić dokładne badania historyczne, których przedmiotem ma być min., pochodzenie Pontyfikału. Głos w sprawie zabrał również prof. Wojciech Kowalski, pełnomocnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. restytucji dóbr kultury: „Jest to 12. kart pergaminowych, także średniowiecznych. Wszystkie mają pieczątki archiwum w Płocku, co pozwoliło ekspertom niemieckim na rozpoznanie tego zbioru”.

Fot. Pontyfikał płocki. Wikipedia Commons.

Źródła: mediewalia.pl

Piotr Rapiński

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*