Spór w kulturze staropolskiej

Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza w ramach Ogólnopolskich Obrad o Kulturze Staropolskiej na konferencję: „Spór w kulturze staropolskiej”

Jak każda epoka, okres wczesnonowożytny obfitował w liczne sytuacje sporne. Zachodzące przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze nie obchodziły się bez licznych konfrontacji, nierzadko doprowadzając do eskalacji konfliktów nawet na skalę międzynarodową. Celem konferencji jest analiza problematyki sporów w różnych perspektywach.
W minionym roku konferencja organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. Władysława Czaplińskiego poświęcona była elekcjom. Ze względu na sukces poprzednich obrad, postanowiliśmy zaproponować formułę cykliczną w ramach Ogólnopolskich Obrad o Kulturze Staropolskiej.
Spór był immanentną częścią kultury staropolskiej i pełnił w jej ramach wiele różnych funkcji. Począwszy od konfrontacji politycznych, a skończywszy na tych funkcjonujących w ramach dyskursu naukowego i kulturalnego, to zjawisko stanowiło element życia, które pełniło rolę zarówno pozytywną, jak i destruktywną. Epoka wczesnonowożytna w Rzeczpospolitej była okresem ewoluowania form życia rodzinnego, sąsiedzkiego, lokalnego i ponadlokalnego. Jak zwykle w takich okolicznościach, konfrontacje dowolnego rodzaju wyrównały napięcia i doprowadzały do rozwiązywania niejednoznacznych kwestii. Proponujemy analizę zjawiska w kontekście życia społecznego, kulturowego, naukowego i politycznego. Zapraszamy zatem wszystkich studentów i doktorantów do wzięcia udziału w dyskursie naukowym w ramach II Ogólnopolskich Obrad o Kulturze Staropolskiej, pt.: „Spór w kulturze staropolskiej”.

 

Data i Miejsce konferencji:

27 czerwca 2014, Instytut Historyczny ul. Szewska 49, Wrocław

Proponowana tematyka wystąpień:
– od swar szlacheckich do konfrontacji międzynarodowych: specyfika sporów o charakterze lokalnym, ogólnokrajowym i powszechnym
– oblicza konfliktów i ich wpływ na bieg historii: geneza, przebieg, skutki
– spięcia o charakterze ideologicznym, religijnym, społecznym, kulturowym i politycznym
– konfrontacje: pojedynki, kłótnie, walki
– język sporu: komunikacja w obliczu starć
– rola sporu w dyskursie poznawczym epoki wczesnonowożytnej
– nieporozumienia międzypokoleniowe – różne wizje przeszłości i przyszłości
– spór jako ars gratia artis (szczególnie w Rzeczpospolitej)
– wizje sporów w źródłach oraz w historiografii, konfrontacje poglądów historyków
– motyw kłótni i waśni w sztukach pięknych
– konflikt w nauce wczesnonowożytnej
– spór jako element staropolskiej kultury

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*